Trao quyền cho phụ nữ- một mục tiêu hàng đầu cho ngày Quốc tế Phụ nữ

vietanhsongngu.com - Ngày Quốc tế Phụ nữ là một sự kiện kỷ niệm những thành công về chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội của phụ nữ trên toàn thế giới. International Women’s Day is a celebration of women’s social, economic, cultural and political successes worldwide.

Trao quyền cho phụ nữ- một mục tiêu hàng đầu cho ngày Quốc tế Phụ nữ

Trao quyền cho phụ nữ - một mục tiêu hàng đầu cho ngày Quốc tế Phụ nữ

Empowering Women a Top Goal for International Women’s Day

 

Ngày Quốc tế Phụ nữ là một sự kiện kỷ niệm những thành công  về chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội của phụ nữ trên toàn thế giới.

International Women’s Day is a celebration of women’s social, economic, cultural and political successes worldwide.

 

Qui định này rơi trúng vào ngày 8 tháng 3.

The observance falls on March 8.

 

Các sự kiện nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ trên khắp thế giới được hướng tới việc hỗ trợ cho các vần đề của phụ nữ. Một chủ đề lớn trong chiến dịch năm nay là #PressforProgress.

International Women's Day events around the world are aimed at supporting women’s causes. A major campaign theme this year is #PressforProgress.

 

Một nhóm được gọi là Women for Women International hoạt động tại các quốc gia bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Giám đốc truyền thông của họ, Teisha Garrett, nói với VOA Learning English qua email rằng nhóm này đã lên kế hoạch cho các hoạt động Ngày Quốc tế Phụ nữ ở những nơi "như vùng Kurdistan của Irac và Cộng hòa Dân chủ  Nhân dân Congo." Bà nói rằng đang tổ chức các cuộc tuần hành và các chương trình để kỷ niệm sức mạnh của phụ nữ.

A group called Women for Women International operates in countries affected by war. Its communications director, Teisha Garrett, told VOA Learning English by email that the group has planned International Women's Day activities in places “like the Kurdistan Region of Iraq and the Democratic Republic of the Congo.” She said it is organizing marches and programs to celebrate the power of women.

 

Một số nhà hoạt động xã hội ghi nhận những phát hiện từ một báo cáo về bình đẳng giới từ  Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ hồi tháng 11 năm ngoái đưa ra. Báo cáo này nhận thấy rằng phải mất hơn 200 năm để phụ nữ đạt được cái mà họ gọi là bình đẳng giới với nam giới.

Some activists note findings from a report on gender equality by the Swiss-based World Economic Forum last November. The report found that it will take more than 200 years for women to reach what it calls gender parity with men.

 

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát các lĩnh vực như cơ hội về kinh tế, giáo dục, y tế và trao quyền chính trị.

Researchers examined areas like economic opportunity, education, health and political empowerment.

 

Trong một đoạn video ngắn, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã nói về Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ông nói, "Việc trao quyền cho phụ nữ là mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi." Guterres đã gọi vấn đề trao quyền này là thách thức nhân quyền lớn nhất của thời đại chúng ta.

In a short video, United Nations Secretary General Antonio Guterres spoke about International Women’s Day. He said, “The empowerment of women is our most important objective.” Guterres called the issue of empowerment the greatest human rights challenge of our time.

 

Các phong trào gần đây như #MeToo và TimesUp đã khuyến khích mọi người chia sẻ công khai những câu chuyện quấy rối tình dục và lạm dụng của họ.

Recent movements like #MeToo and TimesUp have encouraged people to publicly share their stories of sexual harassment and abuse.

 

Nhiều phụ nữ đã lên tiếng buộc tội những người đàn ông nổi tiếng và quyền lực trong các ngành công nghiệp điện ảnh, chính trị và nhiều hơn nữa.

Many women have come forward to accuse well-known and powerful men in the industries of film, politics and more.

 

Teisha Garrett thuộc nhóm Women for Women International cho biết nhóm của cô đang tổ chức chiến dịch truyền thông xã hội của riêng mình. Nhóm này "yêu cầu nam giới và phụ nữ gửi một #MessageToMySister".

Teisha Garrett of Women for Women International says her group is organizing its own social media campaign. The group is “asking men and women to send a #MessageToMySister.”

 

Garrett giải thích, "Mọi người hãy gửi một tin nhắn trực tuyến tại womenforwomen.org hoặc chia sẻ một thông điệp hỗ trợ trên phương tiện truyền thông xã hội. Bà nói nhóm này dự định chia sẻ thông điệp với "hàng ngàn phụ nữ ... trên khắp thế giới."

Garrett explained, “People are submitting a message online at womenforwomen.org or sharing a message of support on social media. She said the group plans to share the messages with “thousands of women...around the world.”

 

Source: https://learningenglish.voanews.com/a/empowering-women-a-top-goal-for-international-womens-day/4284887.html

 

nhận xét: