Tổ chức Y tế Thế giới công nhận nghiện game là một vấn đề của sức khỏe.

vietanhsongngu.com -

Tổ chức Y tế Thế giới công nhận nghiện game là một vấn đề của sức khỏe.

Tổ chức Y tế Thế giới công nhận nghiện game là một vấn đề của sức khỏe.

WHO to Recognize Gaming Disorder as Health Issue

 

Lần  đầu tiên từ trước đến giờ nghiện game sẽ sớm được xem như là một vấn đề sức khỏe tinh thần. Sự phân loại các chứng bệnh Quốc tế là một cuốn sổ tay chẩn đoán được xuất bản bởi Tổ chức Y tế Thế giới. Lần xuất bản gần nhất của cuốn sổ tay này cách đây 27 năm, năm 1990.

Gaming disorder is soon to be classified as a mental health condition for the very first time. The International Classification of Diseases is a diagnostic manual that’s published by the World Health Organisation. It was last updated 27 years ago, in 1990.

 

Lần xuất bản thứ mười một của cuốn sổ tay này sẽ vào năm 2018, và sẽ bao gồm chứng nghiện game như là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng  cần theo dõi. Từ mô tả chứng nghiệm game vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo tờ báo Những Nhà Khoa Học Mới cho hay, bản phác thảo đã đưa ra các tiêu chuẩn để xem xét một người nào đó có bị coi là mắc chứng nghiệm game hay không.

The eleventh edition of the manual is due to be published in 2018, and will include gaming disorder as a serious health condition to be monitored. The wording of the gaming disorder hasn’t been revealed yet. However, as the New Scientist reports, the draft outlines the criteria needed to determine whether someone can be classed as having a gaming disorder.

 

Vladimir Poznyak, một thành viên của ban sức khỏe thần kinh và lạm dụng chất gây nghiện của Tổ chức WHO, đã nói về tầm quan trọng của việc thừa nhận nghiện game là một vấn đề nghiêm trọng.

Vladimir Poznyak, a member of the WHO’s Department of Mental Health and Substance Abuse, spoke about the importance of recognising gaming disorder as an important issue.

 

“Các chuyên gia y tế cần phải công nhận rằng nghiện game có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe,” ông cho biết. “ Hầu hết những người chơi trò chơi điện tử không bị nghiện, giống như hầu hết những người uống rượu cũng không bị nghiện rượu. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh nào đó, việc lạm dung có thể dẫn tới những kết quả xấu.

“Health professionals need to recognise that gaming disorder may have serious health consequences,” he said. “Most people who play video games don’t have a disorder, just like most people who drink alcohol don’t have a disorder either. However, in certain circumstances overuse can lead to adverse effects.”

 

Năm rồi, các nhà nghiên cứu thuộc viện nghiên cứu về internet của trường Đại học Oxford đã tiến hành một cuộc nghiên cứu để điều tra tỉ lệ phần trăm game thủ bị nghiện những game điện tử.

Last year, researchers from the University of Oxford’s Internet Institute undertook a study to investigate the percentage of gamers who are addicted to video games.

 

Cuộc nghiên cứu, được công bố trên tạp chí viết về khoa học tâm thần của Mĩ, phát hiện ra rằng từ 2 đến 3 phần trăm trong tổng số 19.000 đàn ông và phụ nữ được khảo sát ở vương quốc Anh, Mỹ, Canada và Đức đã thừa nhận rằng họ có từ 5 triệu chứng trở lên trong  bảng liệt kê các triệu chứng về sức khỏe của Hiệp hội Sức khỏe Tâm thần Hoa Kỳ.

The study, published in the American Journal of Psychiatry, found that only 2 to 3 per cent of the 19,000 men and women surveyed from the UK, the US, Canada and Germany admitted that they experienced five or more of the symptoms from the American Psychiatric Association checklist of health symptoms.

 

Cách đây vài năm, Hiệp hội Sức khỏe Tâm Thần Hoa Kỳ đã tạo ra một danh sách gồm chín triệu chứng tiêu chuẩn mà có thể xác định được “chứng nghiện game internet”. Những triệu chứng này bao gồm căng thẳng,  vật vã   và thái độ xa lìa cộng đồng.

A few years ago, the APA created a list of nine standard symptoms that could determine “internet gaming disorder”. These symptoms include anxiety, withdrawal symptoms and antisocial behaviour.

Source: voanews.com

nhận xét: