Tìm giải pháp cho tình trạng thiếu nước trên thế giới

vietanhsongngu.com - Sinh vật sống không thể tồn tại mà không có nước. Tuy nhiên, hơn 700 triệu người trên toàn cầu đang gặp phải vấn đề không thể dùng nước sạch và an toàn. Living things cannot survive without water. Yet more than 700 million people worldwide have trouble getting clean, safe water.

Tìm giải pháp cho tình trạng thiếu nước trên thế giới

Tìm giải pháp cho tình trạng thiếu nước trên thế giới
Finding Solutions for World Water Shortage


Sinh vật sống không thể tồn tại mà không có nước. Tuy nhiên, hơn 700 triệu người trên toàn cầu đang gặp phải vấn đề không thể dùng nước sạch và an toàn.

Living things cannot survive without water. Yet more than 700 million people worldwide have trouble getting clean, safe water.

 

Đây là số liệu được cung cấp bởi tổ chức phi lợi nhuận Water Project.

That number comes from the Water Project, a non-profit group.

 

Tổ chức này ước tính rằng cứ mỗi 9 người thì có 1 người không tiếp cận được nguồn nước uống an toàn, sạch sẽ.

It estimates that one in nine people do not have access to safe and clean drinking water.

 

Các chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận (NGO) và hội từ thiện đã cử đại biểu của mình đến Stockholm, Thuỵ Diển hồi đầu tháng để tham gia hoạt động của Tuần lễ Nước Thế giới.

Governments, non-governmental organizations (NGO) and charities sent representatives to Stockholm, Sweden earlier this month for World Water Week activities.

 

Chủ đề của chiến dịch Tuần lễ Nước năm nay là "nước và nước thải, giảm thiểu và tái sử dụng".

The subject for this year’s water week campaign was “water and waste, reduce and reuse.”


Cục  khảo sát địa chất của Hoa Kỳ định nghĩa nước thải chính là nước đã sử dụng.

The United States Geological Survey defines wastewater as used water.

 

Nước thải là nước chảy ra từ ống thoát nước của các hộ gia đình - từ nhà tắm, máy giặt và máy rửa chén của họ.

It is the water that comes out of pipes from peoples’ homes — from their bathrooms, washing machines, and dishwashers.

 

Nó chứa các thành phần như chất thải con người, thức ăn, các mẩu vụn thức ăn, dầu, và chất hoá học.

It can contain substances such as human waste, food pieces, oils, and chemicals.

 

Các doanh nghiệp và các ngành công nghiệp cũng dùng nước cần phải được lọc sạch. Businesses and industries also use water that must be cleaned.

 

Nước thải còn có các chất độc hại  hư hại những con đường, bãi đỗ xe cơ giới, và  tầng trên cùng của những toà nhà cao tầng trôi xuống khi trời mưa.

Wastewater can also have harmful substances that wash off roads, areas where motor vehicles are kept, and tops of buildings when it rains.

 

Source: https://learningenglish.voanews.com/a/4020694.htm

 

nhận xét: