HomeBlog tiếng AnhTừ vựngTHUẬT NGỮ TIẾNG ANH NGÀNH NÔNG NGHIỆP (PART 1)