Thời gian chứ không phải hàng hóa vật chất 'làm tăng thêm hạnh phúc'

vietanhsongngu.com - Chúng ta luôn băn khoăn liệu tiền bạc có tạo ra hạnh phúc hay chỉ giúp con người thỏa mãn nhu cầu nhất thời? Mời các bạn tìm hiểu chủ đề này qua bài dịch dưới đây:

Thời gian chứ không phải hàng hóa vật chất 'làm tăng thêm hạnh phúc'

Chúng ta luôn băn khoăn liệu tiền bạc có tạo ra hạnh phúc hay chỉ giúp con người thỏa mãn nhu cầu nhất thời? Mời các bạn tìm hiểu chủ đề này qua bài dịch dưới đây:

Thời gian chứ không phải hàng hóa vật chất 'làm tăng thêm hạnh phúc'

Time, not material goods, 'raises happiness'


Dùng tiền để có được thời gian rảnh có mối liên quan với hạnh phúc tăng thêm, một nghiên cứu cho biết. Trong một thí nghiệm, các người tham gia ghi nhận họ được hạnh phúc hơn nếu họ dùng 30 bảng Anh ( khoảng $ 40) để mua thời gian - chẳng hạn như trả tiền thuê người làm việc vặt trong nhà - chứ không phải tiêu tiền vào việc mua sắm hàng hóa.

Using money to free-up time is linked to increased happiness, a study says. In an experiment, individuals reported greater happiness if they used £30 ($40) to save time - such as by paying for chores to be done - rather than spending the money on material goods.

 

Các nhà tâm lý học nói rằng căng thẳng do thiếu thời gian làm giảm hạnh phúc và góp phần làm tăng thêm lo lắng và mất ngủ. Tuy nhiên, họ nói ngay cả những người rất giàu cũng thường không muốn trả tiền cho người khác để làm những công việc mà họ không thích.

Psychologists say stress over lack of time causes lower well-being and contributes to anxiety and insomnia. Yet, they say even the very wealthy are often reluctant to pay people to do the jobs they dislike.

 

Tiến sĩ Elizabeth Dunn, giáo sư tâm lý học tại Đại học British Columbia, Canada, nói: "Trong một loạt các cuộc khảo sát, chúng tôi thấy rằng những người chi tiền để mua nhiều thời gian rảnh hơn thì hạnh phúc hơn - đó là do họ có sự thỏa mản trong cuộc sống cao hơn.

"In a series of surveys we find that people who spend money to buy themselves more free time are happier - that is they have higher life satisfaction," said Dr Elizabeth Dunn, a psychologist professor at the University of British Columbia, Canada.

 

Thu nhập tăng ở nhiều quốc gia đã tạo ra một hiện tượng mới. Từ Đức tới Hoa Kỳ, người ta ghi nhận" sự khan hiếm thời gian", nơi họ bị căng thẳng vi thiếu thời gian trong ngày.

Rising incomes in many countries has led to a new phenomenon. From Germany to the US, people report "time famine", where they get stressed over the daily demands on their time.


Các nhà tâm lý học ở Hoa Kỳ, Canada và Hà Lan đã bắt đầu xem xét liệu tiền có thể tăng mức độ hạnh phúc nhờ vào việc mua thời gian hay không.

Psychologists in the US, Canada and the Netherlands set out to test whether money can increase happiness levels by freeing up time.

 

Hơn 6.000 người lớn ở Mỹ, Canada, Đan Mạch và Hà Lan, bao gồm 800 triệu phú, đã được hỏi về số tiền họ dành để mua thời gian.

More than 6,000 adults in the US, Canada, Denmark, and the Netherlands, including 800 millionaires, were asked questions about how much money they spent on buying time.

 

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng không tới 1/3 số người dùng tiền để mua thời gian cho họ mỗi tháng. Những người đó đã ghi nhận có sự hài lòng trong cuộc sống nhiều hơn những người khác.

The researchers found that fewer than a third of individuals spent money to buy themselves time each month. Those who did reported greater life satisfaction than the others.


Sau đó, các nhà nghiên cứu đã thiết lập một thí nghiệm kéo dài hai tuần đối với 60 người trưởng thành làm việc tại Vancouver, Canada.

The researchers then devised a two-week experiment among 60 working adults in Vancouver, Canada.

 

Vào một ngày cuối tuần, những người tham gia được yêu cầu chi tiêu 30 bảng Anh (40 đô la) cho một giao dịch mua sẽ tiết kiệm thời gian cho họ.

On one weekend, participants were asked to spend £30 ($40) on a purchase that would save them time.

 

Họ đã làm những việc như mua bữa trưa được giao tới công sở, trả tiền cho những đứa trẻ hàng xóm để làm việc vặt, hoặc trả tiền cho dịch vụ dọn dẹp.

They did things like buying lunches to be delivered to work, paying neighbourhood children to run errands for them, or paying for cleaning services.

 

Vào cuối tuần khác, họ được yêu cầu chi tiêu cho hàng hóa. Mua vật liệu bao gồm rượu vang, quần áo và sách.

On the other weekend, they were told to spend the windfall on material goods. Material purchases included wine, clothes, and books.

 

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Proceedings của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, cho thấy tiết kiệm thời gian so với việc mua nguyên vật liệu làm tăng hạnh phúc bằng cách giảm cảm giác căng thẳng về thời gian.

The research, published in the journal, Proceedings of the National Academy of Sciences, found time saving compared with material purchases increased happiness by reducing feelings of time stress.

Source: https://www.bbc.com/news/science-environment-40703519

Mọi đóng ghóp cho bài dịch này vui lòng post comment bên dưới! Cám ơn các bạn đã theo dõi website!

nhận xét: