Thỏa thuận cấm đánh bắt cá 'cứu' Bắc Cực

vietanhsongngu.com -

Thỏa thuận cấm đánh bắt cá 'cứu' Bắc Cực

Thỏa thuận cấm đánh bắt cá 'cứu' Bắc Cực

Agreement  about fishing ban "saves" the North Pole

 

Thỏa thuận này cho phép các nhà khoa học có thể thực hiện những nghiên cứu về hệ sinh thái đại dương Bắc Cực và những tác động của biến đổi khí hậu lên khu vực. Thỏa thuận bảo vệ một vùng biển quốc tế rộng 2,8 triệu km2 có hiệu lực không chỉ với những quốc gia giáp Bắc Cực mà còn với cả Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc - những nước thường xuyên có tàu cá hoạt động trong khu vực trên.

This agreement allows scientists to carry out researches on the ecosystems of the Arctic Ocean and the impacts of climate change on the area. Not only did  the agreement protecting an international sea area of 2.8 million km2  come into force for countries which are contiguous with the North Pole but it also for China, Japan, Korea  which usually have fishing boats working in that area.

 

Trước đây lớp băng dày cùng khó khăn trong việc xác định vị trí đàn cá phần nào hạn chế số lượng tàu thuyền vào vùng biển trung tâm. Nhưng lớp băng ở Bắc Băng Dương vào mùa hè đang suy giảm nghiêm trọng, với khoảng 40% vùng biển trung tâm Bắc Cực trở thành vùng nước mở, khiến tàu thuyền dễ tiếp cận hơn trước.

In the past, thick ice layers and difficulties in locating the herd of fish used to partly limit the number of ships coming into the central sea. But there is a serious decline in the layers of ice in the Arctic Ocean, with the fact that  about 40% of the central sea of the North Pole becomes open sea, so ships can access more easily.

 

Dưới góc độ luật pháp quốc tế, mọi quốc gia đều có thể tiếp cận vùng nước này. Do đó nếu không có thỏa thuận, việc đánh bắt cá ở trung tâm Bắc Cực dù không phạm pháp nhưng sẽ rất lộn xộn. Trước tình hình trên, giới khoa học, các nhóm vì môi trường cũng như những nhà hoạch định chính sách lo sợ cho an nguy của hệ sinh thái đại dương dễ bị tác động ở nơi đây.

From the perspective of international law, all the nations can access this area. Therefore, if the agreement didn't exist, fishing in the central North Pole would  be a mess despite its illegality. With the above situation, scientists, groups for the environment as well as policy makers are afraid that the vulnerable ocean ecosystems can easily be affected here.

Source: https://tuoitre.vn/thoa-thuan-cam-danh-bat-ca-cuu-bac-cuc-20171205132447484.htm

nhận xét: