Thiết kế điện thoại để ‘cắt cơn’ cho ‘con nghiện điện thoại’

vietanhsongngu.com - Thật khó để hình dung hết mức độ "nghiện" điện thoại di động, đặc biệt là điện thoại thông minh ngày nay của con người. Rất nhiều người không thể rời xa điện thoại của họ.

Thiết kế điện thoại để ‘cắt cơn’ cho ‘con nghiện điện thoại’

Thiết kế điện thoại để ‘cắt cơn’ cho ‘con nghiện điện thoại’

Designing phones to “cut off” the addiction for the 'phone addicts'
 

Thật khó để hình dung hết mức độ "nghiện" điện thoại di động, đặc biệt là điện thoại thông minh ngày nay của con người. Rất nhiều người không thể rời xa điện thoại của họ.

It is difficult to imagine the level of addiction to mobile phones, especially today's smartphones. Many people cannot get rid of their phones.

 

Họ cầm lấy điện thoại, quẹt và quẹt, mặc dù không có mục đích cụ thể nào. Cầm điện thoại đơn giản vì nó đang ở đó, còn họ thì không biết làm gì.

They take the phones, touch and touch without any specific purpose. They take the phone simply because it is there and people do not know what to do.

 

Theo trang tin The Verge, để giải quyết tình trạng này, nhà thiết kế người Áo Klemens Schillinger đã tạo ra những chiếc điện thoại có tên Substitue Phone với 5 mẫu khác nhau để giúp các "con nghiện smartphone" có công cụ thay thế và "cắt cơn" dần dần.

According to The Verge newspage, to deal with this situation, Austrian designer Klemens Schillinger has created the "Substitue Phone" with five different models to help the "smartphone addicts" have alternative tools and "cut off" the addiction gradually.

 

Theo chia sẻ của ông Schillinger, điện thoại thông minh đang ngày càng trở thành vật gây nghiện trong đời sống chúng ta. Mọi người thường xuyên cầm và thao tác với điện thoại trên tay, ngay cả khi họ không đọc tin nhắn hay chờ đợi cuộc gọi nào cả.

According to Schillinger, smartphones are increasingly becoming addictive in our lives. People often take and manipulate the phone in their hands, even when they do not read messages or wait for any calls.

Source: https://congnghe.tuoitre.vn/thiet-ke-dien-thoai-de-cat-con-cho-con-nghien-dien-thoai-20171127103733439.htm

nhận xét: