Theo nghiên cứu: Người tinh khôn hơn các họ người khác bởi thích nghi với thời tiết khắc nghiệt

vietanhsongngu.com - Theo nghiên cứu: Người tinh khôn hơn các họ người khác bởi thích nghi với thời tiết khắc nghiệt Homo sapiens won human race by adapting to extreme climates, study shows

Theo nghiên cứu: Người tinh khôn hơn các họ người khác bởi thích nghi với thời tiết khắc nghiệt

Theo nghiên cứu: Người tinh khôn hơn các họ người khác bởi thích nghi với thời tiết khắc nghiệt 
Homo sapiens won human race by adapting to extreme climates, study shows


Người Anh đặc biệt thích nói chuyện về thời tiết, thậm chí Oscar Wilde đã từng nhận xét rằng trong các cuộc nói chuyện,thời tiết chính là chủ đề cứu vớt cho những người không có chuyện gì để nói.

The British are notably obsessed with the weather, even though Oscar Wilde once remarked that, conversationally, it was the last refuge of the unimaginative.

 

Nhưng một nghiên cứu mới cho thấy khả năng nhận biết và thích nghi với nhiều kiểu hình khí hậu và thời tiết của chúng ta là nguyên nhân thực sự quyết định chúng ta là con người.

But a new study suggests that our ability to understand and adapt to huge ranges of climate and weather systems is what truly makes us human.

 

Các nhà nghiên cứu đã xem xét các hóa thạch và vùng đất cổ xưa, thấy rằng những gì làm chúng ta khác với những loài người nguyên thuỷ là khả năng tồn tại ngay cả trong những môi trường khắc nghiệt nhất, từ sa mạc khô nóng và rừng nhiệt đới, đến những ngọn núi băng giá và những vùng đất khô cằn.

Researchers reviewed ancient fossils and landscapes and found that what separates us from other forms of early man was our ability to flourish in even the most extreme environments, from searingly hot deserts and tropical jungles, to icy mountains and wastelands.Các nhà khoa học tại Viện Max Planck ở Đức, cho rằng khả năng này quan trọng hơn nhiều so với khả năng nghệ thuật, ngôn ngữ hay công nghệ, khiến chúng ta khác biệt với các họ người khác, như người Neanderthal hay Homo erectus (người đứng thẳng) - những họ người này cũng có nền văn hóa phong phú, nhưng vẫn không thể tồn tại.

Scientists at the Max Planck Institute in Germany, claim that ability was far more important than art, language or technology, at setting us apart from other hominids, such as Neanderthals or Homo erectus, who also had rich cultures, yet still died out.

 

Loài người tinh khôn không chỉ tồn tại trong môi trường khắc nghiệt mà còn phát triển mạnh ở đó, họ học cách trở thành 'các chuyên gia toàn diện'- vượt trội hơn so với những loài xung quanh trong bất kể môi trường nào.
Not only did Homo sapiens survive in harsh landscapes but they thrived there, learning to become ‘generalist specialists’ who could out-compete those around them no matter what the environment.


Tiến sĩ Patrick Robert, thuộc Viện nghiên cứu nhân chủng tiến hóa Max Planck cho biết: “định nghĩa về loài của chúng ta có xu hướng tập trung vào những khác biệt về năng lực ký hiệu, ngôn ngữ, mạng xã hội, khả năng công nghệ và phát triển nhận thức". “Dựa trên kết quả so sánh với thông tin sẵn có của các chi khác của loài người, chúng tôi cho rằng loài người chúng ta đã phát triển một ổ sinh thái mới, đó là 'chuyên gia toàn diện'.

“Definitions of our species have tended to focus on differences in capacities for symbolism, language, social networking, technological competence and cognitive development,” said Dr Patrick Robert, of the Max Planck Institute for the Science of Human History. “We argue, based on comparison with the available information for other members of the genus Homo, that our species developed a new ecological niche, that of the ‘generalist specialist’.

 

Hiểu được tổ sinh thái này cung cấp cho chúng ta cơ sở thảo luận về điều gì quyết định chúng ta là con người và bằng cách nào mà loài người chúng ta trở thành họ người còn sống sót cuối cùng trên hành tinh”.

Understanding this ecological niche provides a framework for discussing what it means to be human and how our species became the last surviving hominin on the planet.”

 

Source: https://www.telegraph.co.uk/science/2018/07/30/homo-sapiens-won-human-race-adapting-extreme-climates-study/

nhận xét: