Theo các nhà khoa học: Trồng thêm cây để đối phó với biến đổi khí hậu

vietanhsongngu.com - Một nghiên cứu quốc tế công bố vào hôm thứ Hai cho thấy việc trồng rừng và các hoạt động khai thác sức mạnh của tự nhiên có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hạn chế sự ấm lên toàn cầu theo thỏa thuận Paris năm 2015. Planting forests and other activities that harness the power of nature could play a major role in limiting global warming under the 2015 Paris agreement, an international study showed Monday.

Theo các nhà khoa học: Trồng thêm cây để đối phó với biến đổi khí hậu

Theo các nhà khoa học: Trồng thêm cây để đối phó với biến đổi khí hậu

Scientists: Plant More Trees to Combat Climate Change


Một nghiên cứu quốc tế công bố vào hôm thứ Hai cho thấy việc trồng rừng và các hoạt động khai thác sức mạnh của tự nhiên có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hạn chế sự ấm lên toàn cầu theo thỏa thuận Paris năm 2015.

Planting forests and other activities that harness the power of nature could play a major role in limiting global warming under the 2015 Paris agreement, an international study showed Monday.

 

Nghiên cứu cho biết các giải pháp khí hậu tự nhiên, bao gồm cả bảo vệ đất than bùn chứa cacbon và quản lý đất và đồng cỏ tốt hơn, có thể chiếm tới 37% các hoạt động cần thiết vào năm 2030 theo kế hoạch Paris được ký kết bởi 195 quốc gia.

Natural climate solutions, also including protection of carbon-storing peatlands and better management of soils and grasslands, could account for 37 percent of all actions needed by 2030 under the 195-nation Paris plan, it said.

 

Tóm lại, việc "làm xanh lại hành tinh" đã được đề xuất sẽ tương đương với việc ngừng đốt dầu trên toàn thế giới.

Combined, the suggested "re-greening of the planet" would be equivalent to halting all burning of oil worldwide, it said.

 

Nhóm các nhà khoa học quốc tế cho biết  trong những phát hiện được công bố trên tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ "quản lý tốt đất đai hơn có thể đóng vai trò lớn trong việc chống lại sự biến đổi khí hậu hơn so với trước đây".

"Better stewardship of the land could have a bigger role in fighting climate change than previously thought," the international team of scientists said of findings published in the U.S. journal Proceedings of the National Academy of Sciences.

 

Các ước tính về tiềm năng của thiên nhiên, đặc biệt là trồng rừng, cao hơn 30% so với nghiên cứu đã được công bố của các nhà khoa học về khí hậu của Liên Hợp Quốc trong một báo cáo năm 2014.

The estimates for nature's potential, led by planting forests, were up to 30 percent higher than those envisaged by a U.N. panel of climate scientists in a 2014 report, it said.

 

Cây cối hấp thụ khí carbon khi chúng phát triển và giải phóng cacbon khi chúng bị đốt cháy hoặc thối rữa.

Trees soak up heat-trapping carbon dioxide as they grow and release it when they burn or rot.

 

Điều đó làm cho các khu rừng, từ Amazon đến Siberia, trở thành các kho khí nhà kính tự nhiên khổng lồ.

That makes forests, from the Amazon to Siberia, vast natural stores of greenhouse gases.

 

Nghiên cứu cho biết nhìn chung, việc quản lý tốt thiên nhiên hơn có thể ngăn chặn được 11,3 tỷ tấn khí thải cacbon mỗi năm vào năm 2030, tương đương với lượng phát thải khí cacbon hiện tại của Trung Quốc từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. nhiều hơn" so với mức 2 độ C (3.6 độ F) trong thời kỳ tiền công nghiệp.

Overall, better management of nature could avert 11.3 billion tons of carbon dioxide emissions a year by 2030, the study said, equivalent to China's current carbon dioxide emissions from fossil fuel use.

 

Thỏa thuận về khí hậu Paris, bị suy yếu do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump quyết định rút khỏi Thoả thuận trong tháng 6, là Thoả thuận nhằm hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu lên mức "thấp

The Paris climate agreement, weakened by U.S. President Donald Trump's decision in June to pull out, seeks to limit a rise in global temperature to "well below" two degrees Celsius (3.6 Fahrenheit) above pre-industrial times.

 

Source: https://www.reuters.com/article/us-climatechange-land/plant-more-trees-to-combat-climate-change-scientists-idUSKBN1CL2PP

 

nhận xét: