Thế giới số cung cấp những lợi ích và rủi ro cho trẻ em

vietanhsongngu.com - Quỹ Nhi đồng LHQ cho biết sự bùng nổ của công nghệ kỹ thuật số và việc tiếp cận internet ngày càng tăng mang lại cả lợi ích lẫn rủi ro cho trẻ em.

Thế giới số cung cấp những lợi ích và rủi ro cho trẻ em

Thế giới số cung cấp những lợi ích và rủi ro cho trẻ em

Digital World Provides Benefits and Risks for Children

 

Quỹ Nhi đồng LHQ cho biết sự bùng nổ của công nghệ kỹ thuật số và việc tiếp cận internet ngày càng tăng mang lại cả lợi ích lẫn rủi ro cho trẻ em.

The U.N. Children’s Fund says the explosion of digital technology and growing internet access holds both benefits and risks for children.

 

Báo cáo Tình trạng Trẻ em Thế giới thường niên của UNICEF đã khám phá các cách để bảo vệ trẻ em khỏi những nguy hại tiềm ẩn của thế giới kỹ thuật số mở rộng.

UNICEF’s annual State of the World’s Children report explores ways to protect children from the potential harm of the expanding digital world.

 

Quỹ trẻ em của Liên Hiệp Quốc báo cáo cứ ba người dùng Internet trên thế giới thì có một đứa trẻ.

The U.N. children’s fund reports one in three internet users around the world is a child.

 

Mặc dù sự hiện diện trực tuyến ngày càng tăng lên này, UNICEF cho biết ít được biết về tác động của kỹ thuật số đối với sức khoẻ của trẻ và rất ít đang được thực hiện để bảo vệ chúng khỏi những nguy hiểm của thế giới số.

Despite this huge and growing online presence, UNICEF says little is known about the impact of digital technology on children’s wellbeing and little is being done to protect them from the perils of the digital world.

 

Giám đốc nghiên cứu và chính sách dữ liệu của UNICEF Laurence Chandy nói với VOA rằng internet có thể là một trò chơi thay đổi cho trẻ em.

UNICEF Director of Data Research and Policy Laurence Chandy tells VOA the internet can be a game changer for children.

 

Đồng thời, ông nói rằng Internet đặt ra nhiều rủi ro. Chúng bao gồm việc sử dụng sai thông tin cá nhân của trẻ em, truy cập nội dung độc hại và đe dọa trực tuyến.

At the same time, he says the internet poses many risks. These include the misuse of children’s private information, access to harmful content and cyberbullying.

 

Chandy nói rằng các mạng lưới kỹ thuật số hình sự khiến trẻ em dễ bị tổn thương trước những hình thức bóc lột và lạm dụng tồi tệ nhất, bao gồm nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến.

Chandy says criminal digital networks make children vulnerable to some of the worst forms of exploitation and abuse, including trafficking and online child sexual abuse.

nhận xét: