HomeBlog tiếng AnhForum chia sẻ kỹ năng dịchThành ngữ “A BITTER PILL TO SWALLOW” nghĩa là gì?
HỌC THỬ MIỄN PHÍ
Đăng ký ngay!