HomeBlog tiếng AnhThành ngữ (Idioms)Thành ngữ “FORTUNE FAVORS THE BOLD” nghĩa là gì?
KHÓA LUYỆN VIẾT TIẾNG ANH
Writing for Beginner - Khóa luyện viết tiếng Anh cho người bắt đầu 75.000 ₫. Đăng ký ngay!