HomeBlog tiếng AnhThành ngữ (Idioms)Thành ngữ “A BITTER PILL TO SWALLOW” nghĩa là gì?
BUỔI HỌC THỬ GIÁ CHỈ TỪ 200.000 ₫
-Lớp Luyện Dịch - Lớp Viết Ielts Essay Đăng ký ngay!