HomeBlog tiếng AnhThành ngữ (Idioms)Thành ngữ “A BITTER PILL TO SWALLOW” nghĩa là gì?
KHÓA LUYỆN VIẾT TIẾNG ANH
Writing for Beginner - Khóa luyện viết tiếng Anh cho người bắt đầu 75.000 ₫. Đăng ký ngay!