Sức mạnh của robot có thể tăng gấp 1.000 lần nhờ cơ nhân tạo

vietanhsongngu.com - Lấy cảm hứng từ nghệ thuật xếp giấy Origami của Nhật Bản, các nhà nghiên cứu Mỹ đã cho ra đời sản phẩm cơ nhân tạo cho robot, giúp sức mạnh của robot có thể tăng gấp 1.000 lần.

Sức mạnh của robot có thể tăng gấp 1.000 lần nhờ cơ nhân tạo

Robots'  power can increase by 1,000 times thanks to artificial muscles
Sức mạnh của robot có thể tăng gấp 1.000 lần nhờ cơ nhân tạo


Inspired by the Origami folding  art from Japan, US researchers have created  artificial muscles for robots, which can boost robots’ strength a thousand times.

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật xếp giấy Origami của Nhật Bản, các nhà nghiên cứu Mỹ đã cho ra đời sản phẩm cơ nhân tạo cho robot, giúp sức mạnh của robot có thể tăng gấp 1.000 lần.

 

In the above study, the researchers created an artificial muscle mass that was formed from metal coils or plastic ones.

Trong nghiên cứu nêu trên, các nhà khoa học đã tạo ra một khối cơ nhân tạo được hình thành từ các miếng kim loại hoặc tấm nhựa.

 

This artificial muscle mass is developed in a zig-zag form, allowing them to stretch by command thanks to vacuum-powered air or water pressure. In particular, the muscles can shrink to only 10% of the original size thanks to elasticity principle of Origami.

Khối cơ nhân tạo này được phát triển theo hình chữ chi, cho phép chúng có thể co dãn theo lệnh nhờ áp suất khí hoặc nước. Đặc biệt, các cơ có thể co lại chỉ còn 10% so với hình thái ban đầu nhờ nguyên tắc co dãn của Origami.


According to the study, elastic artificial muscle mass allows robots to move more smoothly instead of vibrating like the previous generations of robots, so the scientists will be more optimistic about creating robots for each specific job.

Theo nghiên cứu, khối cơ nhân tạo co dãn giúp các robot có thể cử động mềm mại hơn thay vì chuyển động một cách rung giật như các thế hệ trước của robot, nhờ đó các nhà khoa học lạc quan hơn trong việc chế tạo ra các robot phục vụ từng công việc cụ thể.

In addition, the cost of muscle production is quite attractive, with only $1/muscle.
Thêm vào đó, chi phí sản xuất múi cơ khá hấp dẫn, chỉ với giá 1 USD/múi cơ.

 

Theo tính toán của các nhà khoa học, các cơ nhân tạo có thể tạo ra sức mạnh lớn hơn 6 lần so với cơ xương động vật có vú, trong khi đó cơ nhân tạo lại nhẹ hơn rất nhiều.

According to scientists' estimates, artificial muscles can produce up to six times  more power than mammalian skeletal muscles, while artificial ones are much  lighter.

 

Specifically, a 2.6-gram muscle mass is able to lift a 3-kilogram object at most, which is the same as a duck lifting a car.

Cụ thể, một múi cơ nặng 2,6g có thể nâng được vật có khối lượng tới 3kg, tương tự như việc một con vịt nâng một chiếc ôtô.

 

Source: https://www.vietnamplus.vn/suc-manh-cua-robot-co-the-tang-gap-1000-lan-nho-co-nhan-tao/477296.vnp

nhận xét: