Sự thèm ăn: Tất cả chúng đều ở trong não bạn.

vietanhsongngu.com - Tất cả chúng ta đều từng trải qua. Bây giờ là 3 giờ và bạn đang làm việc chăm chỉ. Khi bạn ngồi vào bàn làm việc của mình, một ham muốn mạnh mẽ đối với sô cô la. Bạn cố gắng khiến bản thân bận rộn để làm cho nó biến mất. Nhưng không. We have all been there. It's 3 o'clock and you've been hard at work. As you sit at your desk, a strong desire for chocolate overcomes you. You try to busy yourself to make it go away. But it doesn't.

Sự thèm ăn: Tất cả chúng đều ở trong não bạn.

Sự thèm ăn: Tất cả chúng đều ở trong não bạn.
Food Cravings: They're All in Your Brain
Tất cả chúng ta đều từng trải qua. Bây giờ là 3 giờ và bạn đang làm việc chăm chỉ. Khi bạn ngồi vào bàn làm việc của mình, một ham muốn mạnh mẽ đối với sô cô la. Bạn cố gắng khiến bản thân bận rộn để làm cho nó biến mất. Nhưng không.

We have all been there. It's 3 o'clock and you've been hard at work. As you sit at your desk, a strong desire for chocolate overcomes you. You try to busy yourself to make it go away. But it doesn't.

 

Thực tế là, bạn càng cố gắng không nghĩ về một thanh sô cô la hình vuông đen sẫm tan chảy trong miệng của mình, bạn càng muốn nó. Bạn thậm chí có thể ngửi thấy nó!

In fact, the more you try to NOT think about a square of deep, dark chocolate melting in your mouth, the more you want it. You can even smell it!Đây là một tình huống khác. Dường như bạn không cảm thấy tốt. Bạn đang mệt mỏi vì cảm lạnh và thấy như kiệt sức. Điều duy nhất bạn muốn ăn là một bát súp gà lớn, giống như mẹ bạn từng làm khi bạn bị bệnh lúc bạn còn là một đứa trẻ.

Here is another scenario. Perhaps you are not feeling well. You’re coming down with a cold and feel rundown. The only thing you want to eat is a big, bowl of chicken soup, like your mom used to make when you were sick as a child.
Thèm ăn là sự mong muốn mạnh mẽ đối với một loại thực phẩm cụ thể. Và chúng vô cùng bình thường. Hầu hết mọi người đều trải qua chúng mặc dù những gì chúng ta khao khát có thể khác nhau.

A food craving is a strong desire for a specific type of food. And they are normal. Most people have them even though what we crave might be different.

 

Một người có thể khao khát một thanh sô cô la ngọt ngào, trong khi một người khác có thể ao ước món khoai tây chiên mặn.

One person might crave sweet chocolate, while another might crave salty potato chips.

 

Source: https://learningenglish.voanews.com/a/health-lifestyle-food-cravings/4184716.html

nhận xét: