Sự kiện Đạt Lai Lạt Ma đã bị di dời sau khi Ấn Độ cảnh báo các quan chức hàng đầu tránh xa

vietanhsongngu.com - Một sự kiện công chúng dành cho nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma đang sắp sửa bị di dời sau khi chính phủ Ấn Độ cho biết các quan chức cao cấp tránh xa các hoạt động như vậy. A public event for Tibetan spiritual leader the Dalai Lama is being moved after the Indian government told top officials to stay away from such activities.

Sự kiện Đạt Lai Lạt Ma đã bị di dời sau khi Ấn Độ cảnh báo các quan chức hàng đầu tránh xa

Sự kiện Đạt Lai Lạt Ma đã bị di dời sau khi Ấn Độ cảnh báo các quan chức hàng đầu tránh xa

Dalai Lama Event Moved after India Warns Top Officials to Stay Away

 

Một sự kiện công chúng dành cho nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma đang sắp sửa bị di dời sau khi chính phủ Ấn Độ cho biết các quan chức cao cấp tránh xa các hoạt động như vậy.

A public event for Tibetan spiritual leader the Dalai Lama is being moved after the Indian government told top officials to stay away from such activities.

 

Theo báo chí Ấn Độ, đây là "thời điểm rất nhạy cảm" đối với quan hệ với Trung Quốc.

India reportedly added that this was a “very sensitive time” for relations with China.

 

Sự kiện này sẽ đánh dấu 60 năm lưu vong của người lãnh đạo tinh thần ở Tây Tạng.

The event will mark the Tibetan spiritual leader’s 60th year in exile in India.

 

Buổi lễ được tổ chức tại New Delhi, nhưng thay vào đó sẽ diễn ra tại Dharamsala, quê hương của Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ Tây Tạng lưu vong.

The ceremony was to be held in New Delhi, but will instead take place in Dharamsala, the home to the Dalai Lama and the Tibetan government-in-exile.

 

Một phát ngôn viên của chính phủ lưu vong nói với VOA rằng "chúng tôi đã biết về thông tư của chính phủ Ấn Độ và chúng tôi quyết định tôn trọng vị trí này và chúng tôi chuyển nó sang Dharamsala".

A spokesman for the government-in-exile told VOA, "we came to know about the Indian government's circular and we decided we respect the position and we shifted it to Dharamsala."

 

Một thời gian khó khăn

A difficult time

 

Sự kiện công chúng "Cảm ơn Ấn Độ" của Dalai Lama, vào ngày 1 tháng 4, là cao trào của một loạt các sự kiện kéo dài hàng năm được lên kế hoạch bởi chính phủ lưu vong Tây Tạng. Lễ dâng cây cối của Đức Đạt Lai Lạt Ma, được đặt tại New Delhi vào ngày 31 tháng 3, đã bị huỷ bỏ.

The Dalai Lama's "Thank You India" public event, on April 1, was the high point of a series of yearlong events planned by the Tibetan exile government. A tree planting ceremony by the Dalai Lama, set for March 31 in New Delhi, has been cancelled.

 

Động thái của chính phủ Ấn Độ nhằm tránh những sự kiện này được coi là một nỗ lực nhằm không làm giận Trung Quốc vào thời điểm mà mối quan hệ giữa hai nước căng thẳng.

The Indian government’s move to avoid the events is seen as an effort to not anger China at a time when relations between the two countries are tense.

 

Đức Đạt Lai Lạt Ma và hàng chục ngàn người tị nạn Tây Tạng sống ở Ấn Độ. Tuy nhiên, chính phủ thường cẩn thận tránh không được hỗ trợ chính thức cho ông.

The Dalai Lama and tens of thousands of Tibetan refugees live in India. Yet the government has usually been careful to avoid showing official support for him.

 

Chính phủ Trung Quốc coi Dalai Lama là một nhà ly khai nguy hiểm. Họ nói rằng ông đang cố gắng chấm dứt sự cai trị của Trung Quốc ở Tây Tạng.

The Chinese government considers the Dalai Lama a dangerous separatist. It says he is trying to end Chinese rule in Tibet.

 

Lời lưu ý cho các quan chức Ấn Độ không tham dự sự kiện của Đạt Lai Lạt Ma dường như đến từ Ngoại trưởng Ấn Độ Bijay Gokhale. Tháng trước, ông đã đến Bắc Kinh theo những gì mà một số nhà quan sát cho biết là chuyến thăm để cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Họ nói rằng quan hệ giữa hai nước đã chạm tới điểm thấp hồi tháng 7 năm ngoái khi họ tham gia vào một cuộc xung đột quân sự căng thẳng ở dãy Himalaya.

The note advising Indian officials not to attend the Dalai Lama’s event apparently came from the Indian Foreign Secretary, Bijay Gokhale. He went to Beijing last month in what some observers said was a visit to improve relations with China. They said that relations between the two countries hit a low point last July when they were involved in a tense military standoff in the Himalayan Mountains.

 

 

Source: https://learningenglish.voanews.com/a/dalai-lama-event-moved-after-india-warns-top-officials-to-stay-away/4283135.html

 

nhận xét: