Sử dụng điện thoại có nguy cơ dẫn đến trầm cảm, cô đơn và làm gây nghiện

vietanhsongngu.com - Sử dụng điện thoại có nguy cơ dẫn đến trầm cảm, cô đơn và làm gây nghiện Smartphone Use May Lead to Addiction, Loneliness, Depression

Sử dụng điện thoại có nguy cơ dẫn đến trầm cảm, cô đơn và làm gây nghiện

Sử dụng điện thoại có nguy cơ dẫn đến trầm cảm, cô đơn và làm gây nghiện

Smartphone Use May Lead to Addiction, Loneliness, Depression


Vào năm 2017 đã có gần 2,4 tỷ người trên thế giới sử dụng điện thoại thông minh. Cứ đà này thì đến cuối 2018 sẽ có đến hơn một phần ba dân số toàn cầu dùng điện thoại.

Nearly 2.4 billion people around the world used a smartphone in 2017. By the end of 2018, more than a third of the global population will be using a smartphone.

 

Những con số trên - theo Tạp chí Tiếp thị Di động - nghe rất tuyệt đúng không? Ngày càng có nhiều người tiếp nhận thông tin ngay trên đầu ngón tay họ.

Those numbers -- from Mobile Marketing Magazine -- sound great, don’t they? More people will have more information at their fingertips.


Tuy vậy, công nghệ di động có thể là một con dao hai lưỡi. Về một mặt, chúng đem lại cho ta lượng thông tin vô hạn. Ta không phải chờ đợi lâu.

However, smartphone technology can be a double-edged sword. On the one hand, it sends us unlimited amounts of information. We don’t have to wait.

 

Khi thiết bị của ta đổ chuông, rung lên hoặc nháy đèn là ta có ngay được những tin mới nhất về gia đình, bạn bè hay ở khắp nơi trên thế giới.

Our devices ring, ping, vibrate and light up with the latest news from family, friends and around the world.

 

Mặt khác, việc tiếp nhận thông tin tức thì này có thể trở nên gây nghiện. Và nó khiến vài người cảm thấy cô đơn, lo lắng hay trầm cảm.

On the other hand, this immediate access to information may become an addiction. And it may make some people feel lonely, anxious and depressed.


Đấy là những phát hiện từ nghiên cứu năm 2018 của Đại học Bang San Francisco và đã được xuất bản trong NeuroRegulation. Cả Erik Peper và Richard Harvey đều là giảng viên giáo dục sức khỏe tại trường đại học.

These findings are from a 2018 study from San Francisco State University and have been published in NeuroRegulation. Erik Peper and Richard Harvey are both health education professors at the university.

 

Họ chỉ đạo cuộc nghiên cứu. Trong một phát biểu trước đám đông, hai người giảng viên đã cho rằng "sử dụng quá mức điện thoại di động thì cũng như một dạng lạm dụng vật chất".

They led the study. In a statement to the press, the two professors claim that “overuse of smart phones is just like any other type of substance abuse.”

 

Peper explains that smartphone addiction forms connections in the brain that are similar to drug addiction. And these connections form slowly over time.

Peper giải thích rằng nghiện điện thoại thông minh tạo thành các kết nối trong não tương tự như nghiện ma túy. Và những kết nối này hình thành từ từ theo thời gian.

 

Also, addiction to social media may affect our emotional state.

 

Ngoài ra, cơn nghiện truyền thông xã hội cũng có thể ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc của chúng ta.

 

Hai giáo sư đã hỏi 135 sinh viên đại học về việc sử dụng điện thoại thông minh và cảm xúc của họ. Hai vị giáo sư này đã phát hiện ra rằng “những học sinh sử dụng điện thoại của mình có mức độ cảm giác cao nhất… cô đơn, chán nản và lo lắng.”

The two professors asked 135 university students about their smartphone use and their feelings. They found that “students who used their phones the most reported higher levels of feeling…lonely, depressed and anxious.”

Source: https://learningenglish.voanews.com/a/smartphone-use-may-lead-to-addiction-loneliness-depression/4365973.html

 

nhận xét: