Socola sẽ biến khỏi thế giới?

vietanhsongngu.com - Biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính đe dọa đến nguồn cung của socola trên thế giới, chủ yếu là nguồn cung ca cao (thành phần chính của socola) từ 2 quốc gia châu Phi: Bờ Biển Ngà và Ghana.

Socola sẽ biến khỏi thế giới?

Socola sẽ biến khỏi thế giới?

Would chocolate disappear from the world?

 

Biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính đe dọa đến nguồn cung của socola trên thế giới, chủ yếu là nguồn cung ca cao (thành phần chính của socola) từ 2 quốc gia châu Phi: Bờ Biển Ngà và Ghana.

Climate change is the main reason to threaten the world's supplies of chocolate, mainly the cocoa's supplies (the main ingredient of chocolate) from two African countries: Ivory Coast and Ghana.

 

Nhiệt độ tăng và lượng mưa giảm đang đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của cây ca cao - loài cây chỉ phát triển được trong môi trường có nhiệt độ và lượng mưa ổn định.

Increasing temperatures and decreasing rainfall are directly threatening the survival of cocoa trees which grow only in the environment with steady temperature and rainfall.

 

Ca cao có nguồn gốc từ Nam Mỹ - nơi nó có thể phát triển trong những khu rừng nhiệt đới. Nó cần lượng mưa thường xuyên và lượng nhiệt gần như không đổi để tồn tại; điều đó dẫn đến giới hạn phạm vi canh tác của nó chỉ trong khoảng xung quanh 20 độ Bắc-nam của xích đạo.

Cocoa is native to South America - where it can grow in the tropical forests. It needs regular rainfall and almost constant heat to survive. This leads to its limited range of cultivation only around the north-south 20 latitude of the equator.

 

Nhưng chúng ta vẫn có thể hi vọng bởi hiện nay các nhà khoa học của trường đại học California ở Berkeley đang hợp tác cùng với tập đoàn Mars Corp thực hiện nghiên cứu biến đổi gen cây ca cao để nó có thể thích ứng trong môi trường khô và ẩm.

But we can still hope that the University of California at Berkeley's scientists are co-operating with Mars Corp to conduct research into the genetics' transformation of cocoa trees so that it can adapt in the dry and moist environment.

 

Source: https://baomoi.com/socola-se-bien-khoi-the-gioi/c/24584009.epi

nhận xét: