Phát hiện kỳ dị mới về người trên sao Hỏa

vietanhsongngu.com - Theo Daily Star, hình ảnh người ngoài hành tinh trên sao Hỏa thường được liên tưởng với một dạng sống màu xanh, khá giống con người.

Phát hiện kỳ dị mới về người trên sao Hỏa

Phát hiện kỳ dị mới về người trên sao Hỏa

A new peculiar discovery of Martian inhabitants

 

Theo Daily Star, hình ảnh người ngoài hành tinh trên sao Hỏa thường được liên tưởng với một dạng sống màu xanh, khá giống con người.

According to the Daily Star, the spots of the aliens on Mars are usually looked on a green form of life, quite similar to human beings.

 

Thông qua việc nghiên cứu một loại vi khuẩn sống trên Trái đất, gọi là Sulfurihydrogenibium yellowstonense, các nhà khoa học đã phác họa nên dạng sống ở sao Hỏa sẽ như thế nào. Loại vi khuẩn trên có thể tồn tại ở nơi rất hiếm khí oxy và trong điều kiện cực kỳ nóng. Sulfuri được tìm thấy ở nơi có điều kiện sống như trên sao Hỏa, tại suối nước nóng ở siêu núi lửa Yellowstone.

By researching a kind of bacteria living on the Earth, called Sulfurihydrogenibium yellowstonense, researchers outlined how form of life would happen on Mars. The bacterium can exist in a condition  in which oxygen  is  very rare and temperature is extremely hot.Sulfuri was found in area where its living conditions were similar to Mars, at the hot stream in super volcano Yellowstone.

 

Giáo sư Bruce Fouke, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu do NASA tài trợ đã đến Yellowstone để tìm hiểu về các dạng sống ở điều kiện khắc nghiệt.

Proffesor Bruce Fouke, who leads the study team that has been sponsored by NASA arrived in Yellowstone to learn about form of life in severe conditions.

 

Để tồn tại trong môi trường như vậy, dạng sống có cấu trúc dài, mềm như mỳ ống. Giáo sư Fouke cho rằng tàu vũ trụ thám hiểm sao Hỏa nên tìm kiếm theo hướng này. “Những Sulfuri này trông giống như mỳ ống vậy”, giáo sư Fouke nói. “Nếu tìm được dấu vết của sinh vật này trên sao Hỏa, chúng ta có thể hình dung sự sống trên đó sẽ phát triển như thế nào”.

To exist in such environment, the form of life has a long, soft-like-pasta structure. Professor Fouke said that spaceships exploring Mars shall follow this way to search. “These Sulfuri cables look amazingly like capellini pasta”, said professor Fouke. “If we see the deposition of this kind of extensive filamentous rock on other planets, we would know it’s a fingerprint of life.”

 

“Đây có thể là dạng sống mà xe thám hiểm sao Hỏa có thể dễ dàng nhận thấy”, giáo sư Fouke nói thêm

"This may be the kind of life that Mars explorer car can easily see," Professor Fouke added.

 

 

 

Source: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/phat-hien-ky-di-moi-ve-nguoi-tren-sao-hoa-538721.html

nhận xét: