Phải tăng 10 phần ăn trái cây và rau quả mỗi ngày chứ không chỉ là 5.

vietanhsongngu.com - Quy tắc " 5 phần trái cây và rau quả mỗi ngày" nên được tăng gấp đôi lên 10 phần, một nghiên cứu chuyên đề đã cho biết khi phát hiện ra việc tăng mức tiêu thụ rau quả làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh. The "five a day" rule should be doubled to 10 pieces of fruit and vegetables, a major study has said as it found that increasing consumption dramatically decreases the chance of disease.

Phải tăng 10 phần ăn trái cây và rau quả mỗi ngày chứ không chỉ là 5.

Phải tăng 10 phần ăn trái cây và rau quả mỗi ngày chứ không chỉ là 5.
Eat 10 fruit and veg a day for a longer life, not five


Quy tắc " 5 phần trái cây và rau quả mỗi ngày" nên được tăng gấp đôi lên 10 phần, một nghiên cứu chuyên đề đã cho biết khi phát hiện ra việc tăng mức tiêu thụ rau quả làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

The "five a day" rule should be doubled to 10 pieces of fruit and vegetables, a major study has said as it found that increasing consumption dramatically decreases the chance of disease.

 

Ăn 800 gram trái cây và rau mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ xuống  1/3, trong khi nguy cơ mắc bệnh tim có thể giảm khoảng 24 %.

Eating 800 grams of fruit and vegetables a day can reduce a person's chance of having a stroke by a third, while the risk of heart disease can drop by around 24 percent.


Chế độ ăn này cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và ung thư, trong khi nghiên cứu cho thấy rằng nếu mọi người sống theo nguyên tắc mới này thì có thể ngăn ngừa được gần 8 triệu người chết sớm trên toàn thế giới.

It may also help prevent cardiovascular disease and cancer, while the study found that if everyone followed the new rule nearly 8 million premature deaths could be prevented worldwide.

 

Các nhà nghiên cứu từ Imperial College London  đã phân tích dữ liệu từ 95 nghiên cứu liên quan đến việc ăn rau quả cho biết rằng họ muốn tìm ra chính xác những gì người ta cần phải ăn để đạt được sự bảo vệ tối đa chống lại bệnh tật.

Researchers from Imperial College London, who analysed data from 95 studies concerning fruit and vegetable intake, said they wanted to work out exactly what a person would need to eat to gain the maximum protection against disease.

 

Source: https://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/23/five-a-day-fruit-veg-must-double-10-major-study-finds/

 

nhận xét: