Ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

vietanhsongngu.com - Chất lượng không khí ở Việt Nam nói chung chưa thể qua mặt Trung Quốc hay Ấn Độ về mức độ ô nhiễm. Nhưng không khí ở đây đã tới mức tệ hại và sẽ trở nên tồi tệ hơn. The air quality in Vietnam overall does not quite rival that in China or India when it comes to pollution. But it is bad and getting worse.

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
Pollution Clouds Vietnam's Rapid Economic Growth


Chất lượng không khí ở Việt Nam nói chung chưa thể qua mặt Trung Quốc hay Ấn Độ về mức độ ô nhiễm. Nhưng không khí ở đây đã tới mức tệ hại và sẽ trở nên tồi tệ hơn.

The air quality in Vietnam overall does not quite rival that in China or India when it comes to pollution. But it is bad and getting worse.

 

Chúng ta sẽ phải trả giá đắt vì không khí nhiễm độc, dù là bỏ tiền ra để nâng cấp nhiên liệu sạch hơn hoặc để giải quyết các vấn đề về sức khỏe, Việt Nam cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nhà kinh tế học môi trường Lê Việt Phú cho biết sớm hay muộn, Việt Nam cũng sẽ phải trả giá.

And all that toxic air comes with a cost, whether in the money spent to upgrade to cleaner fuels, or in the health problems Vietnamese will suffer as a result. Environmental economist Le Viet Phu says sooner or later there will be a price to pay.

 

Ông đang kêu gọi người dân Việt Nam hãy có cái nhìn lâu dài và chi nhiều tiền hơn cho năng lượng sạch, mặc dù ban đầu nó có thể tốn kém. Và số liệu thống kê này có thể gợi lên một hồi chuông cảnh tỉnh:Theo thống kê của lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam không may vừa bị xếp vào nhóm 10 nước bị ô nhiễm không khí tồi tệ nhất thế giới.

He is urging Vietnamese to take the long view and put up with the higher cost of clean energy, though it might be painful for their pocketbooks at first. And this statistic might give them a wake-up call: Vietnam now has the dubious distinction of joining the club of 10 countries with the worst air pollution in the world, according to the U.S. consulate in Ho Chi Minh City.

 

Đánh giá chất lượng không khí của lãnh sự quán Mỹ đã trở thành một tài liệu tham khảo hàng ngày cho người dân kể từ khi thiết bị giám sát này được lắp đặt vào năm 2015, cùng với một thiết bị tương tự được đặt tại đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội.

The consulate’s air quality monitor has become a daily reference for residents ever since it was installed in 2015, along with a similar device at the embassy in Hanoi.


"Trong 10 năm qua, Việt Nam chúng ta phát triển rất nhanh vì giá năng lượng thấp", ông Phú, giảng viên của Đại học Fulbright Việt Nam cho biết. Việt Nam đã qua một chặng đường dài để có được những cải tiến kinh tế sau chiến tranh, nhưng một số người đang dừng lại để xem xét những cái giá đã trả cho thời kỳ đó.

 “In Vietnam the last 10 years, we developed very rapidly because of low energy prices,” said Phu, who works at Fulbright University Vietnam. Postwar economic improvements have brought Vietnam a long way, but some are pausing now to reflect on the tradeoffs made in that time.

 

Tổng sản phẩm trong nước tăng lên 6-7% mỗi năm. Trong khi đó, tần suất của những ngày mà không khí ở Thành phố Hồ Chí Minh được coi là không lành mạnh đối với các nhóm nhạy cảm đã tăng gấp đôi so với hai năm trước đây.

Gross domestic product expands 6 to 7 percent every year. Meanwhile, though, the frequency of days when Ho Chi Minh City’s air is considered unhealthy for sensitive groups has doubled compared to two years ago.

 

Source: https://www.voanews.com/a/vietnam-pollution-comes-at-a-price/4394371.html

Note:

the dubious honour/distinction/pleasure (of doing something):  used about something unpleasant that happens: không may/bị làm gì ...

 

nhận xét: