Những ông chủ công nghệ hạn chế thời gian con họ sử dụng điện thoại thông minh: sao chúng ta lại không làm thế nhỉ?

vietanhsongngu.com - Khi mà những đứa trẻ và người trẻ tuổi ngày càng dành nhiều thời gian cho điện thoại của mình – hơn 6 tiếng một ngày theo một cuộc khảo sát của Mỹ - các bậc phụ huynh bắt đầu tự hỏi liệu việc dành nhiều thời gian để sử dụng điện thoại như vậy có an toàn. As children and young people spend an increasing amount of time with screens – more than six hours a day according to one US survey – parents have begun to wonder if spending this much time with screens is safe.

Những ông chủ công nghệ hạn chế thời gian con họ sử dụng điện thoại thông minh: sao chúng ta lại không làm thế nhỉ?

Những ông chủ công nghệ hạn chế thời gian con họ sử dụng điện thoại thông minh: sao chúng ta lại không làm thế nhỉ?

Tech bosses limit their kids’ time on smartphones: why shouldn’t we?


Tất cả chúng ta đều từng chứng kiến cảnh này – những đứa trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên dán mắt vào điện thoại của chúng, thậm chí còn không buồn liếc mắt khi ba mẹ nói chuyện với chúng; trẻ con chăm chú chơi máy tính bảng ở sân bay; trong nhà hàng những người bạn trẻ ngồi cùng bàn chăm chăm nhìn vào điện thoại của họ thay vì nói chuyện với nhau.

We’ve all seen it – teenagers glued to their phones, not even glancing up when their parents talk to them; kids immersed in tablets at airports; young friends around restaurant tables staring at their phones instead of each other.

 

Khi mà những đứa trẻ và người trẻ tuổi ngày càng dành nhiều thời gian cho điện thoại của mình – hơn 6 tiếng một ngày theo một cuộc khảo sát của Mỹ - các bậc phụ huynh bắt đầu tự hỏi liệu việc dành nhiều thời gian để sử dụng điện thoại như vậy có an toàn.

As children and young people spend an increasing amount of time with screens – more than six hours a day according to one US survey – parents have begun to wonder if spending this much time with screens is safe.


Ngày càng nhiều nghiên cứu khuyến cáo rằng điều đó là không an toàn. Thanh thiếu niên dành từ 5 tiếng trở lên một ngày cho các thiết bị điện tử có xu hướng gặp phải nguy cơ tự tử cao hơn 71% so với những em dành ít hơn 1 giờ mỗi ngày cho các thiết bị này.

An increasing amount of research suggests it is not. Teenagers who spend five or more hours a day on electronic devices are 71% more likely to have a risk factor for suicide than those who spend less than an hour a day.

 

Giới trẻ sử dụng thiết bị điện tử cùng với thời lượng đó cũng có xu hướng ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi đêm cao hơn 52% - sự thiếu ngủ trầm trọng có thể dẫn tới những hậu quả tiềm ẩn cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Young people who use screens this much are also 52% more likely to sleep less than seven hours a night – a significant amount of sleep deprivation with potential consequences for both physical and mental health.

 

Giới trẻ càng dành nhiều thời gian cho truyền thông xã hội, họ càng có nguy cơ bị trầm cảm hoặc cô đơn.

The more time young adults spend on social media, the more likely they are to be depressed or lonely.


Tất nhiên, sự tương quan này không chứng minh được nguyên nhân – rằng có lẽ những người không cảm thấy vui vẻ sử dụng truyền thông kỹ thuật số nhiều hơn.

Of course, correlation doesn’t prove causation – perhaps unhappy people use digital media more.

 

Tuy nhiên, một vài thí nghiệm và nghiên cứu lâu năm đã tổng kết rằng truyền thông kỹ thuật số có thể dẫn tới sự không hạnh phúc vui vẻ, nhưng việc không hạnh phúc vui vẻ không dẫn tới việc sử dụng truyền thông kỹ thuật số.

However, several experiments and longitudinal studies have concluded that digital media use leads to unhappiness, but unhappiness doesn’t lead to digital media use.

 

Như tôi đã ghi lại trong sách của mình, iGen (nói về thế hệ hậu thiên niên kỉ sinh sau năm 1995), cũng có những xu hướng đáng lo ngại về sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Giữa năm 2011 và 2015, tỉ lệ về trầm cảm nghiêm trọng, tự làm đau bản thân (như là cố ý tự cắt lên thân thể), và tự tử đều tăng vọt trong thanh thiếu niên Mỹ.

As I document in my book, iGen (about the post-millennial generation born after 1995), there are also troubling trends in teenagers’ mental health. Between 2011 and 2015, rates of serious depression, self-injury (such as deliberately cutting oneself), and suicide all skyrocketed among American teenagers.

 

Source: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jan/12/tech-bosses-kids-time-smartphones-parents-mental-health

 

nhận xét: