Những kẻ theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng nổi tiếng vẫn hoạt động trên Youtube sau lệnh cấm

vietanhsongngu.com -

Những kẻ  theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng nổi tiếng vẫn hoạt động trên Youtube sau lệnh cấm

Những kẻ  theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng nổi tiếng vẫn hoạt động trên Youtube sau lệnh cấm
Prominent white supremacists are still on YouTube in wake of ban


Sáu ngày sau khi YouTube công bố sẽ đưa ra lệnh cấm đối với những video có chứa nội dung về chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và xóa các video phủ nhận các hành vi tàn bạo có đầy đủ dẫn chứng như Holocaust, là các tài khoản thuộc về một số người truyền bá lòng thù hận nổi tiếng nhất ở Mỹ, như Richard Spencer và cựu lãnh đạo nhóm kỳ thị chủng tộc KKK David Duke, vẫn còn đang hoạt động trên nền tảng kênh này.
Six days after YouTube said it would ban supremacist content and remove videos that deny well-documented atrocities like the Holocaust, accounts belonging to some of the most prominent purveyors of hate in the US, such as white supremacist Richard Spencer and former KKK leader David Duke, are still on the platform.


YouTube đã và đang thực hiện một số hành động chống lại tài khoản của Duke, đây là tài khoản anh ta đang sử dụng, cùng với nhiều thứ khác để chống lại những gì anh ta gọi là phương tiện "Zio" - "Zio" là từ mà anh ta dùng cho "người Do Thái" - và đăng các video tập luyện kỳ dị với lời khuyên về cách phòng tránh tình trạng tinh hoàn co lại.

YouTube has taken some action against Duke's account, which he uses to, among other things, rail against what he calls the "Zio" media — "Zio" is a code word he uses for "Jewish" — and post bizarre fitness videos with advice on how to avoid shrunken testicles.

 

Các tính năng như nhận xét và chia sẻ video đã bị xóa khỏi kênh và YouTube đã thêm cảnh báo rằng những video của anh ta có chứa nội dung "không phù hợp" hoặc "gây khó chịu". Nhưng phát ngôn viên của YouTube đã nói với CNN Business rằng những hành động này đã được thực hiện trước thông báo của Youtube vào tuần trước.
Features like comments and sharing have been removed from the channel, and YouTube has added a warning that his videos contain "inappropriate" or "offensive" content. But a YouTube spokesperson told CNN Business that those actions predated the company's announcement last week.


Phần lớn các video trên tài khoản của Viện nghiên cứu Chính sách Quốc gia, một nhóm Chủ nghĩa da trắng thượng đẳng do Spencer điều hành, không chứa bất kỳ lời cảnh báo nội dung nào và hầu hết các video vẫn có thể chia sẻ và nhận xét được.

The majority of videos on the account for the National Policy Institute, a white supremacist group that Spencer runs, do not contain any content warnings and most of the videos can still be shared and commented on.

 

Spencer, người góp phần trong việc thành lập phong trào alt-right (nhóm những người có tư tưởng cực Hữu), là một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình của Unite the Right (Đoàn kết phe hữu khuynh) tại Charlottesville, Virginia, vào tháng 8/2017. Bạo lực tại cuộc biểu tình đó khiến hàng chục người bị thương và cái chết của thành viên phản đối Heather Heyer.

Spencer, who helped found the alt-right movement, was one of the leaders of the Unite the Right rally in Charlottesville, Virginia, in August 2017. Violence at that rally led to dozens of injuries and the death of counterprotester Heather Heyer.

 

Làm thế nào mà YouTube thực thi chính sách mới của mình một cách hiệu quả hiện vẫn là một câu hỏi chưa lời đáp. Vào hôm thứ Năm, CNN Business đã tìm thấy một kênh của Đức Quốc xã trước đó bị YouTube xóa hai lần đã được sao lưu và không cố gắng che giấu bản thân hoặc kết nối của nó với hai tài khoản bị cấm trước đó.

How effectively YouTube will enforce its new policy is an open question. CNN Business found on Thursday that one Nazi channel that YouTube has twice before deleted was back up, and making no attempt to hide itself or its connection to the two previously banned accounts.

 

Kênh này đã bị gỡ xuống lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2018 sau cuộc điều tra của CNN cho thấy quảng cáo từ hơn 300 công ty và tổ chức chạy trên các kênh YouTube quảng bá cho những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, phát xít, ấu dâm, thuyết âm mưu và tuyên truyền của Triều Tiên. 

The channel was first taken down in April 2018 in wake of a CNN investigation which found that ads from over 300 companies and organizations ran on YouTube channels promoting white nationalists, Nazis, pedophilia, conspiracy theories and North Korean propaganda.

 

Được cầm đầu bởi Brian Ruhe, kẻ đã nhấn mạnh với CNN vào năm 2018 rằng hắn ta không muốn được gọi là "phát xít mới", bởi vì ông nghĩ mình là một "phát xít thực sự, chân chính và chân thành". Tài khoản này bị xóa vào hôm thứ Tư này hiện  đã có hơn 3.300 người đăng ký trước khi nó bị gỡ xuống. Đầu năm nay, Ruhe đã đăng lên kênh một đoạn video về bản thân và bạn bè kỷ niệm sinh nhật của Adolf Hitler.

Run by Brian Ruhe, who had emphasized to CNN in 2018 that he did not want to be referred to as a "neo-Nazi," because he thinks of himself as a "real, genuine and sincere Nazi," the account deleted on Wednesday had over 3,300 subscribers when it was taken down. Earlier this year, Ruhe had posted to the channel a video of himself and friends celebrating Adolf Hitler's birthday.

 

 

Source: https://edition.cnn.com/2019/06/11/tech/youtube-nazi-ban-update/index.html

nhận xét: