NHỮNG CÂU NÓI THƯỜNG NGÀY CỦA TEEN VIỆT TRONG TIẾNG ANH

vietanhsongngu.com -

NHỮNG CÂU NÓI THƯỜNG NGÀY CỦA TEEN VIỆT TRONG TIẾNG ANH

NHỮNG CÂU NÓI THƯỜNG NGÀY CỦA TEEN VIỆT TRONG TIẾNG ANH 

  1. Oh my hat! – Á đù!
  2. Heart-breaking! – Đắng lòng!
  3. I’ll be shot if i know! – Biết chết liền!
  4. I’ll eat my hat! – Tôi sẽ đi đầu xuống đất!
  5. At the drop of a hat! – Trong vòng một nốt nhạc!
  6. Cut the cackle! – Câm mồm lại!
  7. How can it be otherwise! – Chuẩn không cần chỉnh!
  8. The job’s boring but the money’s good! – Việc nhẹ lương cao!

nhận xét: