Nhiệt độ toàn cầu tăng làm thay đổi vóc dáng của loài chim

vietanhsongngu.com - Theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học Australia đăng trên tạp chí The Auk: Ornithological Advances, việc nhiệt độ toàn cầu tăng lên đã khiến cho vóc dáng của các loài chim nhỏ hơn so với trước đây và làm gia tăng mức độ lo ngại về sức khỏe của loài vật này. Nghiên cứu cho thấy việc phải tiếp xúc với nhiệt độ cao đã ảnh hưởng đến vóc dáng của loài chim nhiều hơn so với ảnh hưởng do khí hậu rét buốt.

Nhiệt độ toàn cầu tăng làm thay đổi vóc dáng của loài chim

Nhiệt độ toàn cầu tăng làm thay đổi vóc dáng của loài chim

The rise in global temperature leads to the change in bird's body size

 

Theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học Australia đăng trên tạp chí The Auk: Ornithological Advances, việc nhiệt độ toàn cầu tăng lên đã khiến cho vóc dáng của các loài chim nhỏ hơn so với trước đây và làm gia tăng mức độ lo ngại về sức khỏe của loài vật này. Nghiên cứu cho thấy việc phải tiếp xúc với nhiệt độ cao đã ảnh hưởng đến vóc dáng của loài chim nhiều hơn so với ảnh hưởng do khí hậu rét buốt.

According to a new research of Australian scientists published in the magazine The Auk: Ornithological Advances, that the global temperature is increasing has made bird's body size smaller than it was before and has raised more concerns about this creature's health. The research showed that being in contact with hot temperature had exerted  a  greater influence on bird body size than  cold temperature

 

Các nhà khoa học đã bắt và đo kích thước của khoảng 40 con chim sẻ nâu trưởng thành tại 30 địa điểm ở Australia và New Zealand. Họ thấy rằng những con chim sẻ ở những khu vực có khí hậu nóng có vóc dáng nhỏ hơn với những con chim này tại những khu vực có khí hậu cực lạnh. Theo nhà nghiên cứu Simon Griffith, sự thay đổi vóc dáng này có thể giúp cho loài chim thích nghi hơn với tình trạng biến đổi khí hậu.

Scientists captured and measured approximately 40 adult House Sparrows at 30 locations across Australia and New Zealand. What they discovered was that sparrows living in hot areas had the smaller size than the ones living in the extremely cold areas. According to the researcher Simon Griffith, it is this variation in body size that helps birds be more accustomed to climate change.

 

Cũng đề cập đến vấn đề này, tác giả chính của nghiên cứu, Samuel Andrew, cho biết nếu sự thay đổi vóc dáng như vậy đóng vai trò quan trọng trong việc thích nghi với sự biến đổi khí hậu thì những loài chim không thay đổi vóc dáng sẽ là những loài dễ bị ảnh hưởng nhất do tình trạng khí hậu nói trên.

The main author of this study, Samuel Andrew, who also mentioned this problem said that if this variation in body size played a crucial role in the adaptation to climate change, the birds with no variation in body size would be the species facing the most impact due to the above-mentioned climate condition.

 

Source: https://www.vietnamplus.vn/nhiet-do-toan-cau-tang-lam-thay-doi-voc-dang-cua-loai-chim/486483.vnp

nhận xét: