Nhà ở xã hội xây bằng công nghệ in 3D ở Pháp

vietanhsongngu.com - Đây không phải là một căn hộ thử nghiệm. Căn nhà với hình dáng chữ Y đáp ứng đủ tiêu chí của một công trình nhà ở xã hội. Dự kiến, những người chủ đầu tiên của công trình độc đáo này sẽ có thể về ở vào tháng 6 tới. This is not a model housing. The Y-shaped house matches the criteria of a social housing project. The first tenants are expected to move in by next June.

Nhà ở xã hội xây bằng công nghệ in 3D ở Pháp

Nhà ở xã hội xây bằng công nghệ in 3D ở Pháp

The public housing made from 3D-printed technology in France

 

Đây không phải là một căn hộ thử nghiệm. Căn nhà với hình dáng chữ Y đáp ứng đủ tiêu chí của một công trình nhà ở xã hội. Dự kiến, những người chủ đầu tiên của công trình độc đáo này sẽ có thể về ở vào tháng 6 tới.

This is not a model housing. The Y-shaped house matches the criteria of a social housing project. The first tenants are expected to move in by next June.

 

Giáo sư Benoit Furet, một thành viên nhóm nghiên cứu, nhấn mạnh rằng công nghệ in 3D sẽ là tương lai của ngành xây dựng. "Nhờ vào robot, chúng tôi có thể tạo ra các bức tường với những hình dáng phức tạp", ông Furet nói.

Benoit Furet, a professor who worked on the project, said that 3D printing technology would be the future of the construction industry. "Thanks to the robot, we are able to create walls with complex shapes", Furet said.

 

Robot BatiPrint3D chỉ cần khoảng 18 ngày để dựng hình khối hoàn thiện của công trình trên, với việc tạo ra các bức tường rỗng trong lòng. Các bức tường này sẽ được đổ bê tông trong một công đoạn riêng rẽ khác.

It took BatiPrint3D about 18 days to complete the frame of the house - by creating hollow walls. The walls were filled with concrete for insulation in a separate stage.

 

Source: https://vtv.vn/cong-nghe/phap-nha-o-xa-hoi-xay-bang-cong-nghe-in-3d-20180412085137236.htm

nhận xét: