Người trẻ Mĩ không giàu có bằng cha mẹ mình.

vietanhsongngu.com - Nhà báo Alissa Quart đã ghi lại, chi phí để chi trả cho cuộc sống ở Mĩ đang ngày càng gia tăng.Như báo cáo trên tờ New York, Quart chỉ ra " chi phí cho tiền nhà, tiền học,tiền chăm sóc sức khỏe và chăm sóc trẻ em nói chung". Liệu người trẻ Mĩ có giàu có được như cha mẹ mình. Mời các bạn tìm hiểu chủ đề này qua bài dịch dưới đây:

Người trẻ Mĩ không giàu có bằng cha mẹ mình.

 

Nhà báo Alissa Quart đã ghi lại, chi phí để chi trả cho cuộc sống ở Mĩ đang ngày càng gia tăng.Như báo cáo trên tờ New York, Quart chỉ ra " chi phí cho tiền nhà, tiền học,tiền chăm sóc sức khỏe và chăm sóc trẻ em nói chung". Liệu người trẻ Mĩ có giàu có được như cha mẹ mình. Mời các bạn tìm hiểu chủ đề này qua bài dịch dưới đây:

Người trẻ Mĩ không giàu có bằng cha mẹ mình.

Young Americans Are Less Wealthy Than Their Parents


Nhà báo Alissa Quart đã ghi lại, chi phí để chi trả cho cuộc sống ở Mĩ đang ngày càng gia tăng.Như báo cáo trên tờ New York, Quart chỉ ra " chi phí cho tiền nhà, tiền học,tiền chăm sóc sức khỏe và chăm sóc trẻ em nói chung".

The cost of living in the United States is going up, notes writer Alissa Quart. As reported in the New York Post, Quart points to “the costs of housing, education, health care and child care in particular.”

 

Cùng lúc ấy, một cuộc nghiên cứu mới cho thấy rằng một nửa số người dân Mĩ sinh vào năm 1980 thua kém cha mẹ họ về mặt tài chính.

At the same time, a new study found that half of Americans born in the 1980s are falling behind their parents economically.

 

Cuộc nghiên cứu này là một dự án của các nhà nghiên cứu sinh tại đại học Stanford,Harvard và đại học California.Những nghiên cứu này được gọi là " Giấc mơ phai nhòa của người Mĩ".

The study is a project of researchers at Stanford University, Harvard University, and the University of California, Berkeley. Their report is called “The Fading American Dream.”

 

Cùng với đó, những tìm hiểu đã chỉ ra rất nhiều người trưởng thành trẻ tuổi đang trải qua biến đổi đi xuống.

Together, these findings show that many younger adults are experiencing “downward mobility.”

 

Nói cách khác,họ không thân thiện cũng như có kinh tế tốt như bố mẹ mình lúc bằng tuổi họ.

In other words, they are not doing as well, either socially or economically, as their parents were at the same age.

 

Ý kiến của biến đổi đi xuống đang đặc biệt nhức nhối cho người Mĩ, Robert Samuelson viết trong tờ bưu báo Washington.

The idea of downward mobility is especially troubling for Americans, writes Robert Samuelson in The Washington Post.

 

Ông cho rằng hầu hết cư dân Mĩ tin rằng,qua thời gian, số tiền họ kiếm được sẽ tăng lên và cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.Và đối với vài người,mơ ước này trở thành sự thực.

He says most U.S. citizens believe that, over time, the amount of money they earn will rise and life will get easier. And for some, that belief has come true.

 

Nhưng trong số các thành viên thuộc thế hệ này, chỉ có khoảng 60 phần trăm con cái của họ kiếm được nhiều tiền hơn họ.

But among members of this generation, only about 60 percent of their children earned more money than they did.

 

Và chỉ có 50 phần trăm trẻ em sinh ra trong 10 năm sau kiếm được nhiều hơn cha mẹ của chúng ở cùng độ tuổi.

And only 50 percent of children born in the following 10 years were earning more than their parents at the same age.

 

Nói cách khác, tính dễ sống của người Mỹ đang giảm. Về mặt kỹ thuật, các nhà kinh tế viết, "Tính biến đổi tuyệt đối đã giảm mạnh" trong 50 năm qua.

In other words, Americans’ ease of living is going down. In technical terms, the economists write, “Absolute mobility has fallen sharply” over the past 50 years.

 

Source: https://learningenglish.voanews.com/a/young-americans-are-less-wealthy-than-their-parents/4522985.html

 

Mọi đóng ghóp cho bài dịch này vui lòng post comment bên dưới! Cám ơn các bạn đã theo dõi website!

nhận xét: