Ngủ không đủ giấc có thể dẫn tới những suy nghĩ tiêu cực

vietanhsongngu.com -

Ngủ không đủ giấc có thể dẫn tới những suy nghĩ tiêu cực

Ngủ không đủ giấc có thể dẫn tới những suy nghĩ tiêu cực

A lack of sleep can lead to negative thoughts

 

Việc ngủ đủ giấc không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà còn giúp con người có được một tinh thần sảng khoái, minh mẫn. Do đó, một giấc ngủ đêm không đủ 8 tiếng đồng hồ có thể khiến tinh thần mệt mỏi cũng như gây tâm trạng chán chường, lo lắng.

Not only does getting enough sleep bring lots of health benefits to human beings but also gives them a hand having a good mood and keeping their mind clear. As a result, sleeping less than 8 hours a night can result in one's mental fatigue, depression and anxiety.

 

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí ScienceDirect ngày 6/1, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Binghamton, bang New York, đã so sánh thời gian và độ dài giấc ngủ ở các cá nhân có những suy nghĩ tiêu cực, như lo lắng và hay suy nghĩ, ở mức độ trung bình hoặc cao.

In a study published in the journal ScienceDirect on January 6th, scientists at Binghamton University of New York State compared the timing and duration of sleep in individuals with negative thoughts such as anxiety or rumination, at medium or high levels.

 

Các nhà nghiên cứu nhận thấy những người thường có giấc ngủ bị gián đoạn gặp khó khăn trong việc chuyển hướng sự tập trung của mình khỏi những thông tin tiêu cực. Điều này đồng nghĩa với một giấc ngủ không đủ giờ có thể dẫn đến những suy nghĩ bi quan, ảnh hưởng đến cuộc sống của con người.

What the researchers found out is that people who regularly experience disrupted sleep have difficulty in diverting their attention away from negative information. It implies that inadequate sleep possibly leads to pessimistic thoughts that affect the lives of people.

 

Những suy nghĩ tiêu cực có thể khiến con người dễ mắc các chứng rối loạn tâm lý, như lo lắng hay chán nản, suy sụp tinh thần.

Negative thoughts can make people easier to face with psychological disorders, such as anxiety or depression or mental breakdown.

 

Các nhà nghiên cứu đang tích cực xem xét về mối liên hệ giữa sự gián đoạn trong giấc ngủ và những tác động đối với các quá trình cơ bản giúp con người vượt qua những suy nghĩ bi quan.

The researchers are actively considering the link between sleep disruptions and its effects on basic processes that get them through negative thoughts.

Source: https://www.vietnamplus.vn/ngu-khong-du-giac-co-the-dan-toi-nhung-suy-nghi-tieu-cuc/482818.vnp

nhận xét: