HomeBlog tiếng AnhForum chia sẻ kỹ năng dịchNGỮ CẢNH (CONTEXT), NGỮ VỰC (REGISTER) & DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH (SPECIALISED TRANSLATION)
BUỔI HỌC THỬ GIÁ CHỈ TỪ120.000 ₫
-Lớp Luyện Dịch - Lớp Viết Ielts Essay Đăng ký ngay!