HomeBlog tiếng AnhForum chia sẻ kỹ năng dịchNGỮ CẢNH (CONTEXT), NGỮ VỰC (REGISTER) & DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH (SPECIALISED TRANSLATION)
KHÓA LUYỆN VIẾT TIẾNG ANH
Writing for Beginner - Khóa luyện viết tiếng Anh cho người bắt đầu 70.000 ₫. Đăng ký ngay!