Nghiên cứu về các cặp sinh đôi cho thấy : tính cách con người nằm ở trong gen, đó là bản chất chứ không phải do cách nuôi dưỡng

vietanhsongngu.com - Thật bất ngờ khi những điều chúng ta vốn nghĩ trước đây là tính cách con người được qui định bở môi trường, tuy nhiên một nghiên cứu đã cho chúng ta kết quả trái ngược với những gì mà chúng ta vẫn lầm tưởng trước đây: Tính cách con người được qui định do gen. Mời các bạn tìm hiểu chủ đề này qua lối dịch dưới đây:

Nghiên cứu về các cặp sinh đôi cho thấy : tính cách con người nằm ở trong gen, đó là bản chất chứ không phải do cách nuôi dưỡng

Thật bất ngờ khi những điều chúng ta vốn nghĩ trước đây là tính cách con người được qui định bở môi trường, tuy nhiên một nghiên cứu đã cho chúng ta kết quả trái ngược với những gì mà chúng ta vẫn lầm tưởng trước đây: Tính cách con người được qui định do gen. Mời các bạn tìm hiểu chủ đề này qua lối dịch dưới đây:

 

Nghiên cứu về các cặp sinh đôi cho thấy : tính cách con người nằm ở trong gen, đó là bản chất chứ không phải do cách nuôi dưỡng
It's nature, not nurture: personality lies in genes, twins study shows


Các nhà nghiên cứu khẳng định các gen có vai trò quan trọng hơn trong việc xác định những đặc điểm tính cách chính của con người như kỹ năng xã hội và khả năng học tập hơn là với cách mà cha mẹ giáo dục chúng ta.

Genes play a greater role in determining key personality traits like social skills and learning ability than the way we are brought up by our parents, researchers claimed.

 

Những phát hiện này trái với sự tin tưởng hiện nay của các nhà tâm lý học rằng môi trường chúng ta lớn lên đóng một vai trò quan trọng hơn là di truyền học trong việc định hình tính cách của  chúng ta.

The findings contradict the existing belief among psychologists that the environment we grow up in plays a larger role than genetics in shaping our personality.

 

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Edinburgh đã nghiên cứu hơn 800 cặp sinh đôi cùng trứng và khác trứng để tìm hiểu liệu di truyền học hay sự giáo dục có ảnh hưởng lớn hơn đến sự thành công của họ trong cuộc đời.

Researchers from Edinburgh University studied more than 800 sets of identical and non-identical twins to learn whether genetics or upbringing has a greater effect on how successful people are in life.


Các cặp song sinh rất hữu ích trong những nghiên cứu như vậy bởi vì hầu hết các cặp sinh đôi đều có chung một môi trường gia đình như nhau, nhưng chỉ có cặp song sinh giống hệt nhau mới có cùng một hệ gen như nhau.

Twins are useful in such studies because almost all twins share the same home environment as each other, but only identical twins share exactly the same genetics.

 

Người ta hỏi những người tham gia một loạt câu hỏi về cách họ cảm nhận về bản thân và những người khác, chẳng hạn như "bạn có bị ảnh hưởng bởi những người có quan điểm mạnh mẻ hay không?"

Participants were asked a series of questions about how they perceive themselves and others, such as "are you influenced by people with strong opinions?"

 

Bằng cách áp các câu trả lời vào một thang điểm vạch sẵn trong 1 thước đo tâm lý, các nhà nghiên cứu có thể đánh giá và phân loại các đặc điểm nhân cách khác nhau cho mỗi người.

By applying their answers to a well-established scale of psychological scale, researchers could assess and categorise different personality traits for each person.


Viết trên Tạp chí Tính cách Con người, các nhà nghiên cứu nhận thấy cặp song sinh giống hệt nhau có gấp đôi khả năng cùng đặc điểm tính cách so với những cặp song sinh không giống hệt nhau, cho thấy DNA của họ có tác động lớn nhất.

Writing in the Journal of Personality, the researchers found that identical twins were twice as likely as non-identical twins to share the same personality traits, suggesting that their DNA was having the greatest impact.

 

Di truyền có ảnh hưởng nhất đến nhận thức tự chủ của con người và cũng ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp xã hội và học tập của họ cũng như tính quả quyết. \

Genetics were most influential on people's sense of self-control and also affected their social and learning abilities and their sense of purpose.

 

Giáo sư Timothy Bates, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết: "Trước đây, vai trò của gia đình và môi trường gia đình thường chiếm ưu thế trong ý thức con người về những gì ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm lý.

Prof Timothy Bates, who led the study, said: "Previously, the role of family and the environment around the home often dominated people's ideas about what affected psychological wellbeing.

 

Tuy nhiên, công trình này nêu bật ảnh hưởng mạnh mẽ hơn nhiều từ di truyền".

However, this work highlights a much more powerful influence from genetics."

 

Nghiên cứu này tập trung vào các đặc điểm tính cách góp phần vào cơ hội thành công của chúng ta trong cuộc sống ví dụ như bằng cách quyết định xem chúng ta quyết tâm vượt qua thử thách như thế nào.

The study was focused on personality traits which contribute to our chances of success in life by dictating whether, for example, how determined we are to overcome challenges.

 

Source: https://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/9267147/Its-nature-not-nurture-personality-lies-in-genes-twins-study-shows.html

 

Mọi đóng ghóp cho bài dịch này vui lòng post comment bên dưới! Cám ơn các bạn đã theo dõi website!

nhận xét: