Nghiên cứu chỉ ra rằng con người đã tồn tại ở Châu Mỹ sớm hơn chúng ta nghĩ 100.000 năm

vietanhsongngu.com - Những di vật của voi răng mấu được khám phá trong một cuộc khai quật ở California cho thấy khả năng về các hoạt động của con người ở Bắc Mỹ cách đây 130.000 năm – hoặc khoảng 115.000 năm trước những giả định trước đó. The remains of a mastodon discovered during a routine excavation in California shows possible human activity in North America 130,000 years ago -- or about 115,000 years earlier than previously thought.

Nghiên cứu chỉ ra rằng con người đã tồn tại ở Châu Mỹ sớm hơn chúng ta nghĩ 100.000 năm

Nghiên cứu chỉ ra rằng con người đã tồn tại ở Châu Mỹ sớm hơn chúng ta nghĩ 100.000 năm

Humans were in America 100,000 years earlier than we thought, study claims


Những di vật của voi răng mấu được khám phá trong một cuộc khai quật ở California cho thấy khả năng về các hoạt động của con người ở Bắc Mỹ cách đây 130.000 năm – hoặc khoảng 115.000 năm trước những giả định trước đó.

The remains of a mastodon discovered during a routine excavation in California shows possible human activity in North America 130,000 years ago -- or about 115,000 years earlier than previously thought.


Các nhà cổ sinh vật học cùng với bảo tàng lịch sử tự nhiên San Diego đã khám phá ra những tàn tích của loài động vật giống voi cách đây hơn 20 năm. Nhưng phải đến tận giờ các nhà khoa học mới có khả năng xác định niên hiệu chính xác của những vật tìm thấy và có thể viết lại lịch sử của Tân thế giới như chúng ta biết.

Paleontologists with the San Diego Natural History Museum discovered the remains of the elephant-like animal more than 20 years ago. But it wasn't until now that scientists were able to accurately date the findings, and possibly rewrite the history of the New World as we know it.


“Đây là một phát hiện mới”, Steve Holen, đồng giám đốc của Trung tâm nghiên cứu Cổ sinh vật học Mỹ và là tác giả chính của bài báo phát biểu với CNN. Khám phá này đã thay đổi nhận thức về thời gian con người tới Bắc Mỹ.

"This is a whole new ball game," Steve Holen, co-director of the Center for American Paleolithic Research and the paper's lead author, told CNN. The discovery changes the understanding of when humans reached North America.

 

Nghiên cứu được xuất bản tuần này trên tạp chí khoa học Tự nhiên, đã chỉ ra rằng rất nhiều những mảnh xương rìa của con voi răng mấu đực được tìm thấy tại hiện trường cho thấy gãy theo hình xoắn ốc, chỉ ra rằng chúng bị gãy khi còn  mới.

The study, to be published this week in the science journal Nature, said the numerous limb bones fragments of a young male mastodon found at the site show spiral fractures, indicating they were broken while fresh.

 

Các nhà khoa học cho biết họ đã tìm thấy những gì có vẻ như là búa và đục đá ở khu vực này. Điều này cho thấy con người cổ đại có kỹ năng và kiến thức thủ công để sử dụng các dụng cụ bằng đá để chiết xuất tủy của động vật và có thể sử dụng xương của nó để làm dụng cụ.

The scientists say they found what appear to be hammerstones and stone anvils at the site, showing that ancient humans had the manual skill and knowledge to use stone tools to extract the animal's marrow and possibly to use its bones to make tools.

 

 

Source: https://edition.cnn.com/2017/04/26/health/new-human-discovery-north-america-trnd/index.html

 

nhận xét: