HomeVietnamese English BilingualHọc tiếng Anh bài mẫu tin tứcNghiên cứu chỉ ra rằng con người đã tồn tại ở Châu Mỹ sớm hơn chúng ta nghĩ 100.000 năm