Nam Phi muốn kéo núi băng Nam Cực về lấy nước chống hạn

vietanhsongngu.com - Các nhà khoa học Nam Phi đang đề xuất ý tưởng kéo các núi băng trôi nổi từ Nam Cực về đất liền để cung cấp nước sạch cho thành phố Cape Town hiện đang trong tình trạng thiếu nước do hạn hán kéo dài. Researchers from South Africa are proposing the idea of tugging icebergs from the Antarctic to land to provide clean water for Cape Town, which is currently running out of water owing to prolonged drought.

Nam Phi muốn kéo núi băng Nam Cực về lấy nước chống hạn

Nam Phi muốn kéo núi băng Nam Cực về lấy nước chống hạn

South Africa wants to tug Antarctic icebergs to solve the water crisis

 

Các nhà khoa học Nam Phi đang đề xuất ý tưởng kéo các núi băng trôi nổi từ Nam Cực về đất liền để cung cấp nước sạch cho thành phố Cape Town hiện đang trong tình trạng thiếu nước do hạn hán kéo dài.

Researchers from South Africa are proposing the idea of tugging icebergs from the Antarctic to land to provide clean water for Cape Town, which is currently running out of water owing to prolonged drought.

 

Hiện các nhà khoa học hàng đầu tại đại học Cape Town cũng đang nghiên cứu và đánh giá về tính khả thi của kế hoạch.

The top researchers at the University of Cape Town are also studying and evaluating the feasibility of the plan.

 

Theo tính toán của các nhà khoa học, mỗi năm các núi băng bị tách khỏi Nam Cực có tổng trọng lượng lên đến 2.000 tỷ tấn. Sau khi tách, các núi băng này trôi theo các dòng hải lưu và sau đó tan dần vào đại dương.

According to the calculations by scientists, each year there are more than 2000 billion tons of icebergs broken off from Antarctica. After being broken off, these icebergs drift along the currents and then melt into the ocean.

 

Các núi băng hiện đang trôi nổi ở gần đảo Gough, cách thành phố Cape Town khoảng 2.700km về phía Tây Nam, là phù hợp nhất cho mục đích lấy nước ngọt.

The icebergs that are currently drifting near Gough, about 2,700 miles south-west of Cape Town, are best suited for fresh-water getting the purpose of getting clean water.

Source: https://www.vietnamplus.vn/nam-phi-muon-keo-nui-bang-nam-cuc-ve-lay-nuoc-chong-han/500372.vnp

nhận xét: