Một số mẫu câu tiếng anh trong tình huống: Báo giá – tiếng anh thương mại

vietanhsongngu.com - Để mở rộng khối từ vựng tiếng Anh của các bạn, Việt Anh Song Ngữ cung cấp cho bạn một số từ vựng tiếng Anh có liên quan ngành thương mại. Hi vọng khối kiến thức quý giá này sẽ giúp bạn phần nào trong giao tiếp cũng như dịch thuật!

Một số mẫu câu tiếng anh trong tình huống: Báo giá – tiếng anh thương mại

Một số mẫu câu tiếng anh trong tình huống: Báo giá – tiếng anh thương mại

 

 

Could you tell me something about your price? Ông có thể nói cho tôi về giá cả được không?
We can offer you this goods with attractive price Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn hàng hóa này với mức giá hấp dẫn
We prepared to give you a quotation based upon the prevailing international market price Chúng tôi đã chuẩn bị đưa cho ông bản báo giá dựa trên giá thị trường thế giới
The price we quoted is firm for 24 hours only Giá của chúng tôi đưa ra chỉ có hiệu lực trong 24 giờ
We get another lower offer Chúng tôi nhận lời đề nghị giá thấp hơn
I assure you that our price is the most favourable Tôi đảm bảo với anh rằng giá cả của chúng tôi là hợp lý nhất rồi
According to the quantity of your order, the price could be negotiable Giá cả có thể thương lượng theo số lượng hàng hóa trong đơn đặt hàng
I hope you will have a sencond thought of it Tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ lại về điều đó
The product has price is $10 Sản phẩm này có giá 10 đô
If you are interested, we will offer as soon as possible Nếu anh quan tâm, chúng tôi sẽ cung cấp hàng hóa ngay khi có thể
We will consider your price request for new products Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu về mức giá của cho các sản phẩm mới

 

Nguồn: Sưu tầm

nhận xét: