Một nghiên cứu cho thấy ăn đậu phộng trong thời kỳ cho con bú có thể bảo vệ trẻ khỏi bị dị ứng

vietanhsongngu.com -

Một nghiên cứu cho thấy ăn đậu phộng trong thời kỳ cho con bú có thể bảo vệ trẻ khỏi bị dị ứng

Một nghiên cứu cho thấy ăn đậu phộng trong thời kỳ cho con bú có thể bảo vệ trẻ khỏi bị dị ứng
Eating peanuts while breastfeeding could protect babies from allergy, study suggests


Một nghiên cứu mới đây cho hay những người mới làm mẹ có thể bảo vệ con mình khỏi bị dị ứng bằng cách ăn đậu phộng trong thời kỳ cho con bú. Bằng chứng mới nhất chứng minh rằng trẻ nên được tiếp xúc với các loại hạt từ sớm, các nhà nghiên cứu ở Canada nhận thấy trẻ con sẽ có nguy cơ mắc bệnh dị ứng ít hơn 5 lần nếu mẹ của chúng ăn các loại hạt trước khi cai sữa và hấp thụ các loại hạt trước khi trẻ được một tuổi.
New mothers could help protect their children from developing allergies by eating peanuts while they are a breastfeeding, a new study suggests. In the latest evidence to advocate that youngsters should be exposed to nuts early in life, researchers in Canada found children were five times less likely to develop an allergy if their mothers had eaten nuts before weaning and introduced nuts before one year old.


Tiến sĩ Tracy Pitt, người đứng đầu nghiên cứu  này thuộc Bệnh viện  Humber River ở Ontario cho biết: "Chúng tôi nhận thấy rằng việc hấp thụ đậu phộng trước 12 tháng tuổi có liên quan đến việc giảm nguy cơ dị ứng đậu phộng trong độ tuổi đến trường, đặc biệt trong số trẻ có mẹ ăn đậu phộng khi cho con bú.

Dr Tracy Pitt, lead author of the Humber River Hospital in Ontario, said: “We found that introduction of peanut before 12 months of age was associated with a reduced risk of peanut sensitization by school age, particularly among children whose mothers consumed peanuts while breastfeeding.

 

"Các kết quả này đã góp phần làm nổi bật bằng chứng chứng minh rằng tiêu thụ đậu phộng sớm trong độ tuổi còn ẵm ngửa có thể làm giảm nguy cơ dị ứng đậu phộng ở trẻ sau này, và chúng cũng cho thấy nguy cơ này có thể giảm thêm nữa vào độ tuổi bú sữa mẹ bằng cách khuyến khích các bà mẹ tiêu thụ đậu phộng trong thời kỳ cho con bú. Cả hai cách tiêu thụ đậu phộng bị động thông qua sữa mẹ và sự tiêu thụ đậu phộng vào năm đầu đời này có thể làm giảm dị ứng đậu phộng ở độ tuổi 7.
“These results add to emerging evidence that early peanut consumption during infancy can reduce the risk of peanut sensitization later in childhood, and suggest this risk could be further reduced in breastfed infants by encouraging maternal consumption of peanuts during lactation. Both passive peanut exposure through breast milk and peanut introduction in the first year of life may decrease peanut sensitisation at age seven.”


Ủy ban Tư vấn Khoa học của Chính phủ về Dinh dưỡng (SCAN), là tổ chức tư vấn cho Dịch vụ Y tế Quốc gia  Anh và NHS, hiện đang xem xét các khuyến cáo về việc tiêu thụ đậu phộng là một phần của báo cáo quy mô rộng về dinh dưỡng trẻ em và sẽ được công bố vào cuối năm nay.

The government’s Scientific Advisory Committee on Nutrition (SCAN), which advises Public Health England and the NHS, is currently reviewing advice on peanuts as part of a wide ranging report on child nutrition and is due to report later this year.

 

Nhưng có thể theo các khuyến cáo của Ủy ban phụ trách những vấn đề về nhiễm độc trực thuộc Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm gần đây đã cảnh báo rằng "việc cố ý loại bỏ hoặc trì hoãn việc hấp thụ các thực phẩm đặc trưng gây dị ứng có thể làm tăng nguy cơ bị dị ứng".

But it is likely to follow recommendations made by the Food Standards Agency’s Committee on Toxicity which recently warned that the ‘deliberate exclusion or delayed introduction of specific allergenic foods may increase the risk of allergy’.

 

Vào tháng Giêng, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ đã cập nhật các hướng dẫn riêng của mình cho biết trẻ sơ sinh nên được tiếp xúc với thực phẩm có chứa đậu phồng từ sớm nhất là bốn tháng để làm giảm nhạy cảm hệ thống miễn dịch của chúng. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy rằng các bà mẹ có thể bắt đầu dung nạp từ ngày đầu mang thai.

In January,  the National Institute of Health in the US updated its own guidelines saying that infants should be exposed to peanut-containing food from as early as four months to desensitise their immune system. However the new study suggests that mothers could begin building tolerance from day one.

 

Dịch bệnh dị ứng đang phát triển hàng năm ở Anh, với số người bị bệnh tăng mỗi năm năm phần trăm. Trong năm 2011-2012 đã có 18.471 trường hợp nhập viện vì dị ứng ở Anh, nhưng đến năm 2015-2016 đã tăng lên 25, 093 và số trường hợp sốc phản vệ đe dọa mạng sống đã tăng gấp sáu lần trong 20 năm.

The allergy epidemic is growing annually in the UK, with number of sufferers increasing by five per cent each year. In 2011/2012 here were 18,471 hospital admissions for allergies in England, but that had grown to 25, 093 by 2015/2016 and the number of cases of life-threatening anaphylactic shock has risen six fold in 20 years.

 

Tỷ lệ dị ứng đậu phộng đã tăng lên trong những thập kỷ gần đây và một trong 50 trẻ ở độ tuổi đi học ở Anh hiện đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng này. Tuy nhiên, dị ứng hạt rất hiếm ở các nước Địa Trung Hải, nơi trẻ em được tiếp xúc từ khi mới sinh.

Rates of peanut allergy have risen in recent decades and one in 50 school-age children in the UK is now affected by the condition. Yet nut allergies are rare in Mediterranean countries where children are exposed from infancy.

 

Trong nghiên cứu mới, 342 trẻ em được theo dõi từ khi sinh đến 7 tuổi để xem chúng có bị dị ứng đậu phộng hay không. Ở những bà mẹ ăn đậu phộng trong thời gian cho con bú sữa mẹ cũng như thử các loại hạt trước 12 tháng, chỉ có 1.7% trẻ em bị dị ứng, so với tỷ lệ chung là 9.4%.

In the new study 342 children were followed up from birth to aged seven to see if they had developed a peanut allergy. Where mothers had eaten peanuts during breastfeeding as well as introducing nuts before 12 months, just 1.7 per cent of children developed an allergy, compared to the overall incidence of 9.4 per cent.

 

Nghiên cứu kết luận rằng hiệu quả kép của việc cho bú sữa mẹ và việc tiếp xúc sớm với các loại hạt mang lại lợi ích tốt nhất cho trẻ nhỏ.

The study concluded that the dual effect of breastfeeding and early introduction was the most beneficial for youngsters.

 

Hướng dẫn cai sữa của NHS cho thấy rằng cha mẹ nên cho trẻ ăn thực phẩm từ sáu tháng tuổi để xem trẻ có bị dị ứng không, nhưng không khuyến cáo nên giữ phơi nhiễm.

Current NHS weaning guidance suggests that parents should offer nut based food from the age of six months to see if children are allergic, but does not recommend keeping up the exposure.

 

Allergy UK nói  rằng các bậc cha mẹ nên thảo luận với bác sĩ hoặc nhân viên y tế của mình khi nào tốt nhất là đưa các loại hạt này  vào chế độ ăn uống của con mình.

Allergy UK said parents should discuss with their doctor or health worker when it was best to introduce nuts into their children’s diet.

 

"Ở Anh Allergy, chúng ta biết rằng trẻ cai sữa có thể là một thời gian mà các bậc cha mẹ đặc biệt lo lắng", cố vấn y tá Holly Shaw nói.

“At Allergy UK we know that weaning infants can be a particularly worrying time for parents,” said nurse advisor Holly Shaw.

 

"Nếu cha mẹ quan tâm đến việc đưa đậu phộng vào chế độ ăn kiêng của trẻ, đặc biệt là những người có dị ứng như chàm, hen xuyễn hoặc dị ứng thực phẩm, điều quan trọng là nó phải được thực hiện theo cách an toàn và phù hợp với lứa tuổi. Ví dụ không cho trẻ sơ sinh  ăn đậu phộng vì chúng gây nguy cơ nghẹt thở.

“If parents are concerned about the introduction of peanut into their infant’s diet,  and specifically  those who have existing allergy such as eczema, asthma or a food allergy, it is important that it is done in a safe and age appropriate way, for example not giving an infant whole peanuts as they pose a choking risk. 

 

"Quan trọng nhất là họ nên thảo luận về những mối quan tâm của họ và được hướng dẫn bởi một chuyên gia về sức khoẻ theo cách tốt nhất để đưa các hạt đậu phộng vào chế độ ăn uống."

“Most importantly, they should discuss their concerns and be guided by a health professional on the best way to introduce peanuts into the diet.”

 

Sức khoẻ cộng đồng Anh đã cảnh báo rằng cho đến khi các hướng dẫn được thay đổi ở Anh, phụ huynh nên tuân thủ các hướng dẫn của NHS hiện hành và không bao giờ cho trẻ dưới 5 tuổi ăn tất cả các loại  hạt vì nó có thể gây nghẹt thở.

Public Health England has warned that until guidelines are changed in the UK, parents should stick to the current NHS advice, and never feed whole nuts to under fives as it could be a choking hazard.

 

Nghiên cứu mới này được công bố trên Tạp chí Khoa học miễn dịch và dị ứng lâm sàng.

The new research was published in the Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Source: http://www.telegraph.co.uk/science/2017/09/26/eating-peanuts-breastfeeding-could-protect-babies-allergy-study/

nhận xét: