Một miếng vá từ tế bào gốc có thể chữa những trái tim bị hư hỏng do tim ngừng đập

vietanhsongngu.com - Các nhà nghiên cứu Anh quốc đang sử dụng các tế bào gốc để phát triển một "miếng vá" có thể giúp sửa chữa các trái tim bị bệnh và bị tổn thương, loại bỏ sự cần thiết phải cấy ghép. U.K. Researchers are using stem cells to develop a "patch" that could help mend diseased and damaged hearts, eliminating the need for a transplant.

Một miếng vá từ tế bào gốc có thể chữa những trái tim bị hư hỏng do tim ngừng đập

Một miếng vá từ tế bào gốc có thể chữa những trái tim bị hư hỏng do tim ngừng đập

A Stem Cell Patch Could Heal Hearts Damaged By Cardiac Arrest

 

Các nhà nghiên cứu Anh quốc đang sử dụng các tế bào gốc để phát triển một "miếng vá" có thể giúp sửa chữa các trái tim bị bệnh và bị tổn thương, loại bỏ sự cần thiết phải cấy ghép.

U.K. Researchers are using stem cells to develop a "patch" that could help mend diseased and damaged hearts, eliminating the need for a transplant.

 

Cơ thể con người có khả năng tự chữa lành: gan có thể tái sinh khi bị tổn thương, một quả thận có thể học cách làm việc của hai, và làn da của chúng ta liên tục làm việc để bảo vệ chúng ta khỏi những vết xước và vết cắt có thể làm chúng ta bị nhiễm các mầm bệnh nguy hiểm.

The human body has an extraordinary capacity to heal itself: livers can regenerate when damaged, one kidney can learn to do the job of two, and our skin is constantly working to protect us from scratches and cuts that could expose us to harmful pathogens.

 

Tuy nhiên một trong những cơ quan quan trọng nhất của chúng ta, lại không thể chữa lành tốt. Khi trái tim chúng ta bị tổn thương - do bệnh tật hoặc thương tích – mô này lại không thể tái sinh tốt, hoặc rất nhanh. Ví dụ, sau một cơn đau tim nặng, hàng tỷ tế bào cơ tim có thể bị mất mãi mãi. Sự mất mát này làm suy yếu tim và thường dẫn đến những tình trạng như suy tim sung huyết, hoặc sẹo gây ra, có thể gây tử vong.

One of our most vital organs, however, can’t heal quite so well. When our hearts are damaged — by disease or injury — the tissue can’t regenerate very well, or very fast. After a major heart attack, for instance, billions of heart muscle cells may be lost forever. This loss weakens the heart and often ends up leading to conditions like congestive heart failure, or scar tissue build-up, which can be fatal.

 

Hiện nay, lựa chọn duy nhất cho một bệnh nhân bị bệnh tim bị tổn thương hoặc bệnh tim đang được cấy ghép tim.

Currently, the only option for a patient with a damaged or diseased heart is receiving a heart transplant.

 

Trái tim của các nhà hiến tặng phải đến từ những người có trái tim khỏe mạnh trước khi chết - điều này thường có nghĩa là các bệnh nhân còn trẻ và đã chết vì tai nạn, hoặc do thương tích hoặc bệnh tật mà không ảnh hưởng đến trái tim của họ.

Donor hearts have to come from people who had healthy hearts before they died — which usually means patients who were fairly young and died in accidents, or from injuries or illnesses that didn’t affect their heart.

 

Bệnh nhân đang chờ đợi người hiến tặng để được cấy ghép có thể phải chờ một thời gian rất dài.

Patients who are waiting for a donor match to receive a transplant can be waiting a very long time.

 

Theo thời điểm công bố, đã có gần 4.000 người tại Hoa Kỳ chờ đợi một trái tim, theo Mạng lưới Đấu thầu và Cấy ghép nội tạng. Một số người trong số họ sẽ chết trên chờ đợi trước khi một trái tim phù hợp có thể được tìm thấy.

At the time of publication, there were nearly 4,000 people in the U.S. waiting for a heart, according to the Organ Procurement and Transplantation Network. Some of them will die on the waitlist before a match can be found.

 

Tuy nhiên một nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện Tế bào gốc của Đại học Cambridge ở Anh quốc đang phát triển một phương pháp sáng tạo nhằm sửa chữa mô tim.

But a team of researchers at the University of Cambridge’s Stem Cell Institute in the U.K. is developing an innovative way to repair heart tissue.

 

Giải pháp của nhóm không đòi hỏi trái tim của người hiến tặng, mà thay vào đó, họ sử dụng các tế bào gốc để phát triển các mảng cơ tim trong phòng thí nghiệm. Những miếng vá này chỉ 2,5 cm vuông (0,5 inch vuông) nhưng có thể là một công cụ mạnh để điều trị những bệnh nhân bị suy tim.

The team’s solution does not require a donor heart at all — instead, they’ve used stem cells to grow live patches of heart muscle in the lab. These patches are just 2.5 square centimeters (0.5 square inches) but could potentially be a powerful tool to treat patients with heart failure.

 

Sanjay Sinha, bác sĩ tim mạch của Bệnh viện Addenbrooke ở Cambridge nói: "Chúng tôi tin rằng những miếng dán này sẽ có cơ hội lớn hơn để hòa nhập vào trái tim của một bệnh nhân" [...] Chúng tôi đang tạo ra các mô đầy đủ chức năng đã đập và liên kết thông qua việc kết hợp tất cả các loại tế bào khác nhau có kết nối với nhau. "

“We believe that these patches will stand a much greater chance of being naturally assimilated into a patient’s heart,” says  Sanjay Sinha, a cardiologist at Addenbrooke’s Hospital in Cambridge, “[…] we’re creating fully functional tissue which already beats and contracts through combining all these different cell types which communicate with each other.”

 

Source: https://futurism.com/stem-cell-patch-heal-hearts-damaged-cardiac-arrest/

 

 

nhận xét: