Mối quan hệ bền chặt sẽ giúp cân bằng sức khỏe và sự hạnh phúc

vietanhsongngu.com - Cái gì có thể sẽ hoàn toàn giúp bạn hướng đến một niềm hạnh phúc dài lâu và một cuộc sống khỏe mạnh? Tạo ra nhiều tiền? Và là một công việc vĩ đại mà bạn yêu thích? Có lẽ chỉ có thể là sự nổi tiếng. Nếu bạn hỏi một người trẻ tuổi, thì phần lớn có khả năng sẽ cho bạn một trong những câu trả lời đó. Hoặc có thể là cả ba. What will most help you lead a long happy and healthy life? Is it making lots of money? Is it a great job that you enjoy? Perhaps it’s fame. If you ask a young person, many are likely to give you one of those answers. Or possibly all three.

Mối quan hệ bền chặt sẽ giúp cân bằng sức khỏe và sự hạnh phúc

Mối quan hệ bền chặt sẽ giúp cân bằng sức khỏe và sự hạnh phúc
Strong Relationships Equal Health, Happiness


Cái gì có thể sẽ hoàn toàn giúp bạn hướng đến một niềm hạnh phúc dài lâu và một cuộc sống khỏe mạnh? Tạo ra nhiều tiền? Và là một công việc vĩ đại mà bạn yêu thích? Có lẽ chỉ có thể là sự nổi tiếng. Nếu bạn hỏi một người trẻ tuổi, thì phần lớn có khả năng sẽ cho bạn một trong những câu trả lời đó. Hoặc có thể là cả ba.
What will most help you lead a long happy and healthy life? Is it making lots of money? Is it a great job that you enjoy? Perhaps it’s fame. If you ask a young person, many are likely to give you one of those answers. Or possibly all three.


Một số nền văn hóa đặt tầm quan trọng của công việc và tiền bạc lên trên tất cả. Người Mỹ có thể bị ám ảnh về công việc và cách mưu sinh của mình. Hơn cảm thấy mình phải có nhu cầu dành nhiều tiền bạc và của cải cho hệ thống giáo dục, chăm sóc y tế, nhà đất và xe cộ. Nhưng nó không chỉ là về tiền.

Some cultures put more importance on work and money than others. Americans can be obsessed with their jobs and making money. They might feel the need to make lots of money for education, medical care, homes, and cars. But it’s not just about the money.

 

Đối với nhiều người Mỹ, lòng tự trọng có liên quan đến sự thành công hay thất bại trong nghề nghiệp của mỗi người trong chúng ta. Nhiều người trong chúng ta dành phần lớn cuộc sống để làm việc hoặc làm thỏa mãn các hoạt động khác.

For many Americans, self-worth is linked to our professional success or failure. Many of us spend most of our lives working – sacrificing other activities.


Hãy tưởng tượng nếu chúng ta có thể tiứi thăm chính bản thân mình khi già và tự đặt ra câu hỏi "Cậu sẽ làm mọi chuyện khác đi để có được một hạnh phúc thật sự chứ?". Nhưng chúng ta không thể làm được điều đó. Chúng ta có thể tìm hiểu cái gì có thể làm cho mọi người vui, cái gì không, bằng cách tìm hiểu những gì họ đã từng trải qua trong cuộc sống.

Imagine if we could visit our older selves and ask -- "What would you have done differently to be truly happy?" But we can’t do that. We could learn about what makes people happy, and what does not, by studying people over the course of their lives.

 

Source: https://learningenglish.voanews.com/a/health-lifestyle-strong-relationships-equal-health-happiness/4249845.html

nhận xét: