Microsoft đang Mở rộng Chương trình

vietanhsongngu.com -

Microsoft đang Mở rộng Chương trình

Microsoft đang Mở rộng Chương trình "Trí tuệ nhân tạo (AI) cho Trái đất" để chống biến đổi khí hậu

Microsoft is Expanding “AI for Earth” Program to Fight Climate Change

 

Microsoft đang mở rộng chương trình ""Trí tuệ nhân tạo (AI) cho Trái đất" với khoản đầu tư trị giá 50 triệu đô trong năm năm tới. Điều này có thể tạo ra các ứng dụng trí tuệ nhân tạo mới để giúp các nhà khoa học, doanh nghiệp và thậm chí cả nông dân bảo vệ môi trường tốt hơn.

Microsoft is expanding its "AI for Earth" program with a $50 million investment over the next five years. This could yield new artificial intelligence applications to enable scientists, businesses, and even farmers to better protect the environment.

 

ĐẦU TƯ VÀO AI

AN AI INVESTMENT

 

Gã khổng lồ công nghệ Microsoft đang triển khai Trí thông minh nhân tạo cho nhiệm vụ bảo vệ hành tinh của chúng ta. Brad Smith, Chủ tịch và Giám đốc Hợp pháp của Microsoft, tuyên bố vào ngày 11 tháng 12 rằng công ty này sẽ đầu tư 50 triệu đô la vào chương trình AI cho Earth trong 5 năm tới để "theo dõi, mô hình và quản lý hệ thống tự nhiên của Trái Đất".

The tech giant Microsoft is deploying artificial intelligence to the task of protecting our planet.  Brad Smith, Microsoft’s president and chief legal officer, announced on Dec. 11 that the company would be investing $50 million in their AI for Earth program over the next five years in order to “monitor, model, and manage the Earth’s natural systems.”

 

Sự đầu tư này là một phần trong chính sách môi trường của Microsoft, nó tập trung vào khái niệm dân chủ hoá AI để cả các nhà khoa học và các chủ doanh nghiệp có thể dễ dàng sử dụng công nghệ để phân tích dữ liệu khí hậu và cung cấp thông tin để giúp chúng ta hành động chiến lược.

This investment is part of Microsoft’s expansion of its environmental policies, which center around the concept of democratizing AI so that both scientists and business owners can easily utilize the technology to analyze climate data and provide information to help us take strategic action.

 

Trong một thông báo, ông Smith đề xuất rằng AI có thể sớm được sử dụng để thu thập và phân tích dữ liệu về tiêu thụ năng lượng và các kiểu thời tiết để bảo tồn điện và giảm việc sử dụng nước không cần thiết trong nông nghiệp.

Smith suggested in the announcement that AI could soon be used to collect and analyze data about energy consumption and weather patterns to conserve power and reduce needless water usage in agriculture.

 

Ông Smith cho biết: "AI có thể được đào tạo để phân loại dữ liệu thô từ những cảm biến trên mặt đất, trên bầu trời hoặc trong không gian thành các loại mà cả con người và máy tính hiểu". "Về cơ bản, AI có thể đẩy nhanh khả năng quan sát các hệ thống môi trường và cách thức  chúng sẽ thay đổi ở quy mô toàn cầu, chuyển đổi dữ liệu thành thông tin hữu ích và áp dụng thông tin đó để có những bước đi cụ thể để quản lý tài nguyên thiên nhiên tốt hơn."

“AI can be trained to classify raw data from sensors on the ground, in the sky, or in space into categories that both humans and computers understand,” Smith said in the announcement. “Fundamentally, AI can accelerate our ability to observe environmental systems and how they are changing at a global scale, convert the data into useful information, and apply that information to take concrete steps to better manage our natural resources.”

 

NHỮNG CÔNG CỤ TỐT HƠN

BETTER TOOLS

 

Việc mở rộng AI cho Trái đất sẽ diễn ra theo ba bước: Thứ nhất, Microsoft sẽ trao giải cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới với nhiều khoản tài trợ tiềm năng cho việc thiết kế và thử nghiệm các ứng dụng AI mới. Công ty sau đó sẽ xác định các ứng dụng mang nhiều hứa hẹn nhất và mang lại cho họ quy mô với các khoản đầu tư lớn hơn.

The expansion of AI for Earth will take place in three steps: First, Microsoft will award researchers worldwide with more seed grants for designing and testing new AI applications. The company will then identify applications with the most promise and bring them to scale with larger investments.

 

Cuối cùng, Microsoft sẽ kết hợp các ứng dụng hữu ích nhất vào các dịch vụ mà họ có thể cung cấp cho các nhà khoa học nghiên cứu khí hậu và những người tham gia vào các sáng kiến ​​bền vững.

Finally, Microsoft will incorporate the most useful applications into the services they can provide to climate scientists and those involved with sustainable initiatives.

 

Những dịch vụ và công cụ mới này không chỉ giúp các nhà bảo tồn hiểu được những ngọn núi của dữ liệu về khí hậu mà chúng tôi đã thu thập và tiếp tục tích lũy mà còn giúp các công ty và thậm chí cả nông dân kiểm soát tác động của họ đối với môi trường của chúng ta.

These new services and tools could not only help conservationists make sense of the mountains of climate data that we’ve collected and continue to accumulate but also help companies and even farmers take control of the impact they make on our environment.

 

Như mọi quốc gia trên thế giới- giải cứu nước Mỹ, công khai nhận ra rằng con người phải có hành vi thay đổi để bảo vệ môi trường, các công ty giống như Microsoft đang nắm bắt ý tưởng rằng càng nhiều thông tin mà các cá nhân ở mọi tầng lớp xã hội nắm bắt được về những hành động mang tính bền vững ở góc độ cá nhân, thì họ càng có thể được sửa đổi chúng càng tốt hơn cho một tương lai tốt hơn.

As every nation in the world— save the U.S.—publicly recognizes that human behavior must change in order to preserve the environment, companies like Microsoft are embracing the idea that the more information individuals at every level of society have about their personal sustainability practices, the better they will be able to modify them for the better.

 

Smith cho biết: "Chúng ta phải đối mặt với một nhu cầu tập thể về hành động khẩn cấp để giải quyết các vấn đề khí hậu toàn cầu. Khi chúng tôi nghĩ đến những vấn đề môi trường mà chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay, khoa học cho chúng ta biết rằng những sản phẩm này chính là những sản phẩm của các cuộc Cách mạng Công nghiệp trước đó. "... chúng ta không những phải đẩy mạnh công nghệ mà còn sử dụng công nghệ của thời đại này để làm sạch quá khứ và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn".

“We face a collective need for urgent action to address global climate issues. When we think about the environmental issues we face today, science tells us that many are the product of previous Industrial Revolutions,” Smith said in the announcement. “…we must not only move technology forward, but also use this era’s technology to clean up the past and create a better future.”

 

Source: futurism.com

nhận xét: