HomeVietnamese English BilingualHọc tiếng Anh bài mẫu tin tứcMáy tính của IBM đánh bại con người trong một cuộc tranh luận