Máy tính của IBM đánh bại con người trong một cuộc tranh luận

vietanhsongngu.com - Chúng ta đã từng thấy các máy tính đánh bại con người tại các trận thi đấu cờ vua vào năm 1997 và môn cờ vây vào năm 2017. Hôm 18/6 vừa qua, một máy tính đã vượt qua con người trong một cuộc thi thú vị hơn nhiều: tranh luận. IBM đã tạo ra một hệ thống máy tính được gọi là Project Debater.

Máy tính của IBM đánh bại con người trong một cuộc tranh luận

Máy tính của IBM đánh bại con người trong một cuộc tranh luận

Humans were defeated by an  IBM's computer in a debate

 

Chúng ta đã từng thấy các máy tính đánh bại con người tại các trận thi đấu cờ vua vào năm 1997 và môn cờ vây vào năm 2017.

It was in 1997 and 2017 respectively that computers gained a victory over humans in chess games and the (ancient) game of go.

 

Hôm 18/6 vừa qua, một máy tính đã vượt qua con người trong một cuộc thi thú vị hơn nhiều: tranh luận. IBM đã tạo ra một hệ thống máy tính được gọi là Project Debater.

On June 18th, a computer defeated people in a much more enjoyable contest, so-called "debate". What IBM created is a computer system called Project Debater. 

 

Hệ thống máy tính này được trang bị một lớp các thuật toán mà IBM gọi là lập luận tính toán - biết một chủ đề, trình bày một quan điểm và bảo vệ trước sự phản biện.

This computer system is equipped with a class of algorithms that IBM calls "computational argumentation", owing to its abilities to understand a topic, present a point of view as well as defend it against the opposition.

 

IBM đã lần đầu tiên trình diễn hệ thống Project Debater tại một sự kiện báo chí diễn ra ngày 18/6. Công ty cho máy tính tranh luận với hai chuyên gia hùng biện nổi tiếng , từng giành thắng lợi trong nhiều cuộc tranh luận.

It was on June 18th that IBM first rolled out Project Debater system at a News-press event. This company pitted its computer against two celebrated professional debaters, who have won debates a good deal of times.

 

Trong một cuộc tranh luận, nhà hùng biện Noa Ovadia đã có chút vượt lên trên nhà hùng biện Dan Zafrir và Project Debater, khi đưa ra quan điểm của bà rằng các chính phủ không nên tài trợ cho việc khám phá không gian.

In a debate, the orator Noa Ovadia was a little better than the orator Dan Zafrir and Project Debater, because what she pointed out was that governments should not subsidize for space exploration.

 

Nhưng trong lần thứ hai, Project Debater đã đánh bại Dan Zafrir khi có được sự ủng hộ của chín thành viên hội đồng giám khảo, khi bảo vệ quan điểm chúng ta nên tăng cường sử dụng tiện ích công nghệ thông tin để chăm sóc sức khỏe từ xa.

However, it was in the second time that Project Debater soundly defeated Dan Zafrir with the support of 9 jury members, when it showed its position which we should step up the use of telemedicine.

Source: https://www.vietnamplus.vn/may-tinh-cua-ibm-danh-bai-con-nguoi-trong-mot-cuoc-tranh-luan/508944.vnp

nhận xét: