Máy móc và Trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi tương lai việc làm như thế nào?

vietanhsongngu.com - Một vài nghiên cứu gần đây đã đánh giá mức độ tự động hoá máy móc và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay đổi tương lai việc làm ra sao.

Máy móc và Trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi tương lai việc làm như thế nào?

Máy móc và Trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi tương lai việc làm như thế nào?

How Will Machines and AI Change the Future of Work?

 

Một vài nghiên cứu gần đây đã đánh giá mức độ tự động hoá máy móc và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay đổi tương lai việc làm ra sao.

Several recent studies examined how machine automation and artificial intelligence (AI) will change the future of work.

 

Một số đánh giá dự đoán những công nghệ này có thể thay thế tới 30% nhân công toàn cầu vào năm 2030.

Some estimates predict these technologies could displace up to 30 percent of workers worldwide by 2030.

 

Một nghiên cứu đã được công bố bởi PricewaterhouseCoopers, một công ty quốc tế cung cấp các dịch vụ tài chính và thuế.

One study was published by PricewaterhouseCoopers, an international company providing financial and tax services.

 

Nó dự đoán rằng khoảng 38% việc làm ở Mỹ có thể gặp tình trạng rủi ro cao bởi tự động hoá vào đầu những năm 2030.

It predicted about 38 percent of American jobs could be at high risk for automation by the early 2030s.

 

Ở Đức, có thể có tới 35% việc làm rơi vào tình trạng rủi ro. Công ty này cho biết khoảng 30% việc làm tại Anh và 21% việc làm tại Nhật có thể sẽ bị ảnh hưởng.

In Germany, up to 35 percent of jobs could be at risk. The company said about 30 percent could be affected in Britain and 21 percent in Japan.

 

PricewaterhouseCoopers cho biết nguy cơ bị thay thế sẽ tăng cao đối với những nhân công có trình độ học vấn thấp.

The risk of being displaced will greatly increase for workers with less education, PricewaterhouseCoopers said.

 

Công ty này dự đoán rằng ở Anh, có tới 46% nhân công không có bằng cao đẳng có thể gặp rủi ro do tự động hoá.

It estimated that in Britain, up to 46 percent of workers without a college degree could be at risk due to automation.

 

Tỉ lệ này sẽ giảm xuống còn khoảng 12% đối với nhân công có bằng đại học hoặc cao hơn.

This would drop to about 12 percent for workers with undergraduate degrees or higher.

 

Nghiên cứu này cho biết: "Các loại máy thông minh mới có tiềm năng thay thế  trí óc chúng ta và di chuyển tự do trên thế giới.” Nghiên cứu cũng cho biết thêm rằng cuộc  hoán vị công ăn việc làm này dự kiến sẽ diễn ra trong các lĩnh vực vận chuyển, lưu trữ, sản xuất và bán lẻ.

“New smart machines have the potential to replace our minds and to move around freely in the world,” the study said. It added that the greatest job displacement is expected to come in the areas of transportation, storage, manufacturing and retail.

 

Source: https://learningenglish.voanews.com/a/how-machines-and-artificial-intelligence-will-change-world-of-work/4165671.html

nhận xét: