Lỗ hổng ozone tại Nam Cực nhỏ nhất trong gần 3 thập kỷ

vietanhsongngu.com - Lỗ hổng ozone hình thành ở Nam Cực vào tháng 9 năm nay là lỗ hổng có kích cỡ nhỏ nhất được các nhà khoa học theo dõi kể từ năm 1988.

Lỗ hổng ozone tại Nam Cực nhỏ nhất trong gần 3 thập kỷ

Lỗ hổng ozone tại Nam Cực nhỏ nhất trong gần 3 thập kỷ

The ozone hole in Antarctica has been the smallest for nearly three decades.

 

Lỗ hổng ozone hình thành ở Nam Cực vào tháng 9 năm nay là lỗ hổng có kích cỡ nhỏ nhất được các nhà khoa học theo dõi kể từ năm 1988.

The ozone hole formed in Antarctica in September this year has the smallest size which has been monitored by scientists since 1988.

 

Đây là kết quả nghiên cứu của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA).

This is the research result of National Aeronautics and Space Administration (NASA) and National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

 

Các nhà khoa học thuộc NASA và NOAA cho biết việc lỗ hổng ozone hình thành năm 2017 này có kích cỡ nhỏ nhất là do bản chất tự nhiên, chứ không phải một dấu hiệu cho thấy sự phục hồi nhanh chóng.

The scientists from NASA and NOAA said the ozone hole formed in 2017 has the smallest size because of its natural nature, not a sign of rapid recovery. 
 

Các thông tin từ vệ tinh NASA cho thấy vào ngày 11/9 vừa qua, lỗ hổng ozone đã đạt kích thước có thể bao phủ khu vực gấp 2,5 lần diện tích nước Mỹ, tương đương với 19,7 triệu km2, sau đó thu hẹp dần cho đến tháng 10.

The information from the NASA's satellite showed that on September 11, the ozone hole has reached a size that can cover 2,5 times the area of the United States. That's equivalent to 19.7 million square kilometers, then it gradually reduced until October.
 

Source: https://baomoi.com/lo-hong-ozone-tai-nam-cuc-nho-nhat-trong-gan-3-thap-ky/c/23830790.epi

nhận xét: