Liệu vitamin C có thể giúp chống lại bệnh lao phổi?

vietanhsongngu.com - Một nghiên cứu mới đã tìm ra rằng một chất dinh dưỡng giá rẻ có thể giúp thuốc chống lại bệnh lao phổi hiệu quả hơn.

Liệu vitamin C có thể giúp chống lại bệnh lao phổi?

Liệu vitamin C có thể giúp chống lại bệnh lao phổi?

Could Vitamin C Help Fight Tuberculosis?

 

Một nghiên cứu mới đã tìm ra rằng một chất dinh dưỡng giá rẻ có thể giúp thuốc chống lại bệnh lao phổi hiệu quả hơn.

A new study suggests that a low-cost nutrient could help drugs fight tuberculosis more effectively.

 

Nghiên cứu này cho thấy thuốc chống lao phổi đã giết chết nhiều vi khuẩn hơn ở chuột thí nghiệm khi chuột được tiêm vitamin C.

The study found that anti-tuberculosis drugs killed more bacteria in laboratory mice when the mice received vitamin C.

 

Tác giả cho rằng, sự phát hiện này có thể cung cấp một phương thức an toàn, chi phí thấp để giảm thời gian trị liệu dài với 1 trong những căn bệnh chết người trên thế giới.

The authors say the findings could offer a low-cost, safe way to reduce the long treatment time for one of the world's deadliest diseases.

 

Họ cũng cho rằng bổ sung vitamin C có thể cung cấp một cách để chống lại bệnh lao phổi đó là thuốc kháng kháng sinh.

They also say the vitamin supplement could offer a way to fight tuberculosis that is resistant to antibiotic drugs.

 

Bệnh lao phổi hay TB là một trong những nguyên nhân dẫn đến tử vong trên toàn cầu.

Tuberculosis, or TB, is one of the leading causes of death worldwide.

 

Tổ chức y tế thế giới cho rằng 1.7 triệu người đã chết bởi bệnh này năm ngoái. Khoảng 600,000 trường hợp nhiễm thước hàng đầu trong số hơn 10 triệu ca nhiễm mới.

The World Health Organization says 1.7 million people died of the disease last year. About 600,000 cases were resistant to the leading drug out of more than 10 million new infections.

 

Thuốc kháng sinh tấn công vi khuẩn lao, nhưng một số nhỏ tồn tại bằng cách không hoạt động.

Antibiotic drugs attack TB bacteria, but a small number survive by going dormant.

 

Nếu như bệnh nhân ngừng dùng thuốc quá sớm, thì những con vi khuẩn không hoạt động này tăng lên và bệnh nhân lại bị lao phổi trở lại. Tuy nhiên, ca nhiễm mới thường kháng lại thuốc.

If the patient stops taking the drug too soon, these dormant bacteria increase and the patient gets TB again. However, the new infection often is resistant to the drug.

 

Source: https://learningenglish.voanews.com/a/could-vitamin-c-help-fight-tuberculosis/4194239.html

nhận xét: