HomeVietnamese English BilingualLiệu có phải các cử tri đang kỳ thị các ứng viên là phụ nữ?