Liệu bạn bè có tốt cho sức khỏe hơn gia đình?

vietanhsongngu.com - "Bạn có thể chọn bạn, nhưng không thể chọn gia đình". Dòng chữ đó đến từ cuốn sách "Giết con chim nhạn" của nhà văn người Mỹ Harper Lee. Giờ hãy so sánh với thành ngữ nổi tiếng khác: "Một giọt máu đào hơn ao nước lã". “You can choose your friends, but you can’t choose your family.” That line comes from American writer Harper Lee’s book “To Kill a Mockingbird.” Now compare her words to another famous expression: Blood is thicker than water."

Liệu bạn bè có tốt cho sức khỏe hơn gia đình?

Liệu bạn bè có tốt cho sức khỏe hơn gia đình?
Are Friends Better Than Family for Your Health?


"Bạn có thể chọn bạn, nhưng không thể chọn gia đình". Dòng chữ đó đến từ cuốn sách "Giết con chim nhạn" của nhà văn người Mỹ Harper Lee. Giờ hãy so sánh với thành ngữ nổi tiếng khác: "Một giọt máu đào hơn ao nước lã". Câu nói này nghĩa là gia đình luôn luôn bên bạn trong khi những người khác - không có bất kỳ mối liên hệ nào về huyết thống - có thể đến rồi đi.
“You can choose your friends, but you can’t choose your family.” That line comes from American writer Harper Lee’s book “To Kill a Mockingbird.” Now compare her words to another famous expression: Blood is thicker than water." This means that family will always be with you while other people -- with no blood connection -- may come and go.


Có mối quan hệ khăng khít với gia đình và bạn bè như một phần quan trọng của việc tạo ra niềm vui và sức khỏe. Mọi người đều cần đến nhau.
Having strong ties to family and friends has long been identified as an important part of being happy and healthy. People need people.

Tuy nhiên, nếu buộc phải chọn thứ nào quan trọng hơn, các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ hiện tại cho hay tình bạn quan trọng hơn tình thân. Nghiên cứu mới của họ gợi ý rằng bạn bè có thể quan trọng hơn là các thành viên trong gia đình, đặc biệt là khi ta trưởng thành.

However, if forced to choose which is more important, American researchers now say friendship is more important than family. Their new study suggests that friends may be more important than family members, especially as we age.


Nghiên cứu đến từ các nhà nghiên cứu ở Đại học bang Michigan. Họ đã khám phá ra tầm quan trọng của tình bạn đối với tiến trình sức khỏe và sự hạnh phúc cũng như khi con người chúng ta có tuổi.

The study comes from researchers at Michigan State University. They found the importance of friendship on health and happiness grows as people get older.

 

William Chopik là một trợ lý giáo sư khoa tâm lý học ở bang Michigan và là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu trong nghiên cứu này. Ông cho rằng: "tình bạn thậm chí còn quan trọng hơn khi ta trưởng thành".

William Chopik is an assistant professor of psychology at Michigan State and was one of the lead researchers in this study. He says, “friendships become even more important as we age.”

 

Ông nói thêm "giữ một vài người bạn thực sự tốt xung quanh có thể tạo nên một thế giới của sự khác biệt đối với sức khỏe và hạnh phúc của chúng a."

He adds that “keeping a few really good friends around can make a world of difference for our health and well-being."

 

Chopik lưu ý rằng chúng ta cần nghĩ đến tình bạn như một sự đầu tư cho hạnh phúc trong tương lai của chúng ta.

Chopik notes that we need to think of friendships as an investment in our future happiness.

 

Source: https://learningenglish.voanews.com/a/health-lifestyle-friends-or-family/3952739.html

nhận xét: