Lễ hội Bom Chaul Chnam (lễ hội thu hoạch lúa gạo) Ở Campuchia

vietanhsongngu.com - Bom Chaul Chnam Festival (festival of rice harvest) In Cambodia

Lễ hội Bom Chaul Chnam (lễ hội thu hoạch lúa gạo) Ở Campuchia

Lễ hội Bom Chaul Chnam (lễ hội thu hoạch lúa gạo) Ở Campuchia

Bom Chaul Chnam Festival (festival of rice harvest) In Cambodia

 

Người dân Campuchia luôn tự hào về những lễ hội và nghi lễ truyền thống rất đa dạng và phong phú của họ. Ngày nay, mặc dù một số lễ hội truyền thống đã thay đổi, nhưng nhiều lễ hội, phong tục, và truyền thống vẫn tồn tại, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm. Trong bài báo này, chúng ta hãy cùng nhau khám phá Lễ Hội Nước Bom Chaul Chnam, một trong những lễ hội lớn nhất ở Campuchia.

Cambodian people are always proud of their wonderful traditional festivals and rituals that are varied and diverse. Nowadays, even though some traditional festivals have changed, numerous festivals, customs, and traditions have still existed, which attract thousands of visitors every year. In this article, let's discover Water Festival Bom Chaul Chnam, one of the great festivals in Cambodia.

 

 

Nguồn gốc của Bom Chaul Chnam (lễ hội thu hoạch lúa gạo) Ở Campuchia

The origin of Bom Chaul Chnam (festival of rice harvest) In Cambodia

 

Bom Chnam Chaul là lễ hội lớn nhất ở Campuchia. Lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm vào ngày 13 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 để kỷ niệm vụ mùa bội thu. Trong những ngày này, người dân Campuchia thường té nước vào nhau một cách vui vẻ với hy vọng rằng vụ mùa sẽ thành công trong năm tới. Lễ hội té nước này cũng khá phổ biến ở các nước láng giềng với các nền văn minh nông nghiệp tương tự như Lào, Myanmar, và Thái Lan.

Bom Chnam Chaul is the biggest festival in Cambodia. The traditional festival is annually held on April 13th  to April 15th to celebrate the bumper rice crop. In these days,  Cambodian people usually splash water into each other happily in the hope that a successful harvest will come next year.  This water splashing festival is also quite popular in other neighboring countries with the similar agricultural civilizations including Laos, Myanmar, and Thailand.

 

Lễ hội Bom Chaul Chnam sẽ diễn ra sau lễ nghi tôn giáo tại các đền thờ. Mọi người mang theo chậu rửa, xô, vòi nước sẽ đi xuống tất cả các đường phố để té nước vào nhau, vào nhà cửa, động vật và thậm chí các dụng cụ sản xuất. Trong bầu không khí vui vẻ này, tất cả mọi người không phân biệt độ tuổi, giới tính, thành viên gia đình hay người lạ đều sẵn sàng trao cho nhau những điều tốt nhất.

Bom Chaul Chnam festival will take place after the religious ceremonies in the temples. People who bring sinks, buckets, or water faucets will go down all the streets so as to splash water each other, to houses, to animals and even production tools. In this light-hearted atmosphere, all people regardless of age, sex, family members or the stranger are willing to give each other best lucks.

 

Bom Chnam Chaul là lễ hội truyền thống thể hiện mối quan hệ gần gũi và đoàn kết giữa người dân Campuchia. Vì vậy, Bom Chnam Chaul thường diễn ra trong một bầu không khí vui vẻ, vui vẻ và thoải mái. Nhân dịp này, không chỉ có người dân địa phương mà khách du lịch nước ngoài coi lễ hội là một hoạt động yêu thích và thân thiện ở Campuchia.

Bom Chnam Chaul is the traditional festival that expresses the close relationship and solidarity among Cambodian people. Therefore, Bom Chnam Chaul normally takes place in a happy, cheerful, and comfortable atmosphere. In this occasion, not only the local people but foreign tourists consider the national festival as a favorite and friendly activity in Cambodia.

 

Điệu múa Apsara

Apsara dance

Điệu múa Apsara truyền thống là một trong những hoạt động chính của lễ hội Bom Chaul Chnam ở Campuchia. Bạn sẽ có cơ hội thưởng thức những màn trình diễn của vũ điệu Apsara truyền thống của các nghệ sỹ Campuchia cũng như hiểu thêm về đời sống vật chất và tinh thần của người dân Campuchia. Trong thời kỳ phong kiến, màn trình diễn vũ điệu Apsara chỉ phục vụ cho các vị vua và các thành viên Hoàng gia sống trong cung điện. Ngày nay, điệu nhảy nổi tiếng  này thường được biểu diễn trong các ngày lễ hoặc lễ hội.

Traditional Apsara dance is one of the main activities of Bom Chaul Chnam festival in Cambodia. You will have the chance to enjoy the performances of traditional Apsara dance by Cambodian artists as well as understand more about the physical and spiritual life of Cambodian people. In the feudal period, the performance of Apsara dance was only served for Kings and Royal members living in the palace. Nowadays, the famous dance is commonly performed in holidays or festival.

Source: dothuy.net

 

nhận xét: