Khai trương trang tin điện tử của Tạp chí Thế giới Di sản

vietanhsongngu.com - Sáng 18/3, Tạp chí điện tử Thế giới Di sản chính thức được khai trương. Đây là trang tin điện tử của Tạp chí Thế giới Di sản trực thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

Khai trương trang tin điện tử của Tạp chí Thế giới Di sản

Khai trương trang tin điện tử của Tạp chí Thế giới Di sản

The Website of Vietnam  Heritage Magazine officially launched

 

Sáng 18/3, Tạp chí điện tử Thế giới Di sản chính thức được khai trương. Đây là trang tin điện tử của Tạp chí Thế giới Di sản trực thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

The e-zine of the Heritage World was officially opened in the morning of March 18th. This is the Vietnam Heritage Magazine’s website directly under cutural heritage association of Vietnam.

 

Ngày 5/2/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định cấp phép hoạt động Tạp chí điện tử Thế giới Di sản, với thời hạn 10 năm.

Ministry of Information and Communications’ Minister issued the license for operation of the Vietnam  Heritage Magazine, with 10 years on February 5th, 2016.

 

Sự ra đời của Tạp chí điện tử Thế giới Di sản sẽ tạo thêm kênh thông tin báo chí mới. Tạp chí cung cấp cho bạn đọc những bài báo có giá trị lý luận khoa học, những thông tin chính thống, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước con người Việt Nam và kích cầu du lịch.

The advent of electronic Magazine of Vietnam Heritage will create a new channel of press. The magazine will provide readers with valuable articles that have scientific theories and official  information, contributing to  introducing the images ofVietnam country and Vietnamese people and stimulating tourism.

 

Đây cũng là sự kiện quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc và đánh dấu một bước phát triển mới của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, hòa nhập chung xu thế phát triển của báo chí thế giới.

This is also an important event in protecting and promoting national culturalheritage value and marking  a new development step of the cutural heritage association of Vietnam, integrating into the general development trend of the world press.

 

PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Tổng Biên tập tạp chí chia sẻ: “Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi tin tưởng rằng, Tạp chí điện tử Thế giới Di sản sẽ ngày càng hoàn thiện và phát triển trên nguyên tắc giữ vững tôn chỉ mục đích của tạp chí”.

“Although there are many difficulties, we  believe that the electronic Magazine of Vietnam Heritage will be increasingly better and develop on the basis of maintaining its principles and objectives.", according to Associate Professor/Ph.D Do Van Tru, the chief editor of thisMagazine.

 

Source: http://quehuongonline.vn/thoi-su/khai-truong-trang-tin-dien-tu-cua-tap-chi-the-gioi-di-san-20160318141620719.htm

By vietanhsongngugroup

nhận xét: