Jack Ma tin rằng trí thông minh nhân tạo có thể dẫn đến sự bùng nổ của Thế chiến thứ 3

vietanhsongngu.com -

Jack Ma tin rằng trí thông minh nhân tạo có thể dẫn đến sự bùng nổ của Thế chiến thứ 3

Jack Ma tin rằng trí thông minh nhân tạo có thể dẫn đến sự bùng nổ của Thế chiến thứ 3

 Jack Ma believes that artificial intelligence can lead to the outbreak of the World War 3

 

Tỷ phú người Trung Quốc Jack Ma, chủ tịch của Alibaba, tham gia vào danh sách những nhân vật bao gồm Bill Gates, Elon Musk và Stephen Hawking - những người đang đưa ra lời cảnh báo về thảm hoạ mà trí thông minh nhân tạo có để đem đến.

Chinese billionaire Jack Ma, president of Alibaba, joins the list of personalities including Bill Gates, Elon Musk and Stephen Hawking – who are alarming about the disaster that artificial intelligence can bring.

 

Jack Ma trả lơì trong một cuộc phỏng vấn với CNBC tại Gateway 2017"Cuộc cách mạng công nghệ đầu tiên dẫn tới cuộc Thế chiến thứ nhất, cuộc cách mạng công nghệ thứ hai đã dẫn tới Thế chiến thứ hai. Đây là cuộc cách mạng công nghệ thứ ba ".

“The first technological revolution led to the First World War, the second technological revolution led to the Second World War. This is the third technological revolution, “said Jack Ma in an interview with CNBC at Gateway 2017.

 

Để tránh điều này, tôi tin rằng các chính phủ cần giúp đỡ công dân thích ứng với các yêu cầu mới bằng cách đầu tư nhiều hơn vào giáo dục. Tuy nhiên, con người sẽ không bị robot thay thế, bởi sẽ có một đặc điểm mà chúng sbị thiếu hụt: trí tuệ. Tổng thống Alibaba nói: "Tôi không nghĩ rằng những chiếc xe hơi hay trí thông minh nhân tạo lại có thể thay thế được sự khôn ngoan.

To avoid this, I believe that governments need to help citizens adapt to new requirements by investing more in education. People will not be replaced, however, by robots, because they have a characteristic that the machines will lack: wisdom. “I do not think the cars or the artificial intelligence will be able to replace wisdom,” President Alibaba said.

Source: artificialintelligencehow.com

nhận xét: