Hơn một phần tư các loài chim ở Anh phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng hoặc suy giảm nghiêm trọng

vietanhsongngu.com - More than a quarter of UK birds face extinction risk or steep decline

Hơn một phần tư các loài chim ở Anh phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng hoặc suy giảm nghiêm trọng

Hơn một phần tư các loài chim ở Anh phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng hoặc suy giảm nghiêm trọng

More than a quarter of UK birds face extinction risk or steep decline

 

Theo một báo cáo mới về tình trạng của các loài chim ở Anh, hơn một phần tư các loài chim của Anh, bao gồm cả hải âu cổ rụt, chim sơn ca và chim mỏ nhát, đòi hỏi những nỗ lực bảo tồn khẩn cấp để đảm bảo sự sống còn của chúng.

More than a quarter of UK birds, including the puffin, nightingale and curlew, require urgent conservation efforts to ensure their survival, according to a new report on the state of the UK’s birds.

 

Kể từ lần đánh giá cuối cùng trong năm 2009, thêm 15 loài chim đã được đưa vào danh sách đỏ, một hạng mục cho biết một loài đang có nguy cơ tuyệt chủng hoặc đã có sự suy giảm đáng kể về dân số hoặc môi trường sống trong những năm gần đây.

Since the last review in 2009, an additional 15 species of bird have been placed on the “red list”, a category that indicates a species is in danger of extinction or that has experienced significant decline in population or habitat in recent years.

Tổng số loài trong danh sách đỏ hiện nay là 67 trên tổng số 247 loài. Đứng đầu trong số đó, tám loài được xem là có nguy cơ tuyệt chủng toàn cầu: chim hải âu Balearic, chim chích nước, vịt đầu đỏ, vịt đuôi dài, vịt Scoter nhung, chim lặn mào lớn, chim hải âu cổ rụt và chim cu gáy.

The total number of species on the red list is now 67 out of a total of 247. On top of this, eight species are considered at risk of global extinction: the balearic shearwater, aquatic warbler, common pochard, long-tailed duck, velvet scoter, slavonian grebe, puffin and turtle dove.

 

Noble cho biết nhiều yếu tố đã dẫn đến việc phân loại của sự gia tăng số lượng loài đang bị nguy hiểm, bao gồm việc thay đổi sử dụng đất, như trồng rừng và tưới tiêu cho đất nông nghiệp và gia tăng số lượng các loài ăn thịt như loài cáo.

Noble said a variety of factors led to the classification of an increased number of species in danger, including land use change, such as afforestation and drainage of fields for farmland, and increased numbers of predators, such as foxes.

Ông cũng chỉ ra những tác động toàn cầu của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến các loài chim di cư.

He also pointed to the global impacts of climate change, which affect migratory birds.

www.theguardian.com

nhận xét: