Hơn 100 triệu người vào YouTube xem tranh luận tay đôi lần 2

vietanhsongngu.com - Khoảng 124 triệu người trên toàn cầu đã truy cập vào YouTube để xem cuộc tranh luận thứ hai giữa hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ là tỷ phú Donald Trump và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, trong khi chỉ 63 triệu người theo dõi sự kiện này qua truyền hình

Hơn 100 triệu người vào YouTube xem tranh luận tay đôi lần 2

Hơn 100 triệu người vào YouTube xem tranh luận tay đôi lần 2

The second presidental debate attracted 100 million views on Youtube

 

Khoảng 124 triệu người trên toàn cầu đã truy cập vào YouTube để xem cuộc tranh luận thứ hai giữa hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ là tỷ phú Donald Trump và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, trong khi chỉ 63 triệu người theo dõi sự kiện này qua truyền hình.

About 124 million people all over the world accessed Youtube to watch the second debate between the two candidates running for US president, Donald Trump and former Secretary of State Hillary Clinton while there were  only 63 million people following this event through television.

 

Thông báo ngày 11/10 của YouTube cho biết số người theo cuộc vòng tranh luận thứ hai qua YouTube tăng 40% so với cuộc tranh luận lần thứ nhất hôm 27/9 vừa qua; trung bình người xem theo dõi khoảng 25 phút trực tiếp qua mạng này.

Youtube’s report on the 11th of October said that the number of people following the second round increased by  40% in comparison with the first debate on the 27th of October. On average, YouTube viewers watched the second debate for nearly 25 minutes.

 

Tổng thời lượng xem trực tiếp cuộc tranh luận này của người xem trên toàn cầu là 2,5 triệu giờ, cao gần gấp 6 lần so với cuộc bầu cử Mỹ năm 2012.

The total amount of time viewers worldwide spending on watching this live debate was  2.5 million hours,  6 times higher than that of 2012 US election.

 

Trong đó, người xem tập trung nhiều nhất ở Canada, Mexico, Australia, Anh và Việt Nam.

Most of viewers are living in Canada, Mexico, Australia, UK  and Vietnam. 

 

Trước đó, cuộc tranh luận đầu tiên đã thu hút được 84 triệu người theo dõi, mức kỷ lục về số người xem các cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống Mỹ trên truyền hình từ trước tới nay.

Previously, the first debate drew 84 million followers, the record of viewership of the US presidential election debate on television ever.

 

Source: http://www.vietnamplus.vn/hon-100-trieu-nguoi-vao-youtube-xem-tranh-luan-tay-doi-lan-2/410476.vnp

By vietanhhsongngugroup

nhận xét: