Học tiếng Anh qua truyện song ngữ

Các đợt nắng nóng trong không khí có thể tàn phá mùa màng, rừng cây trong khi các đợt nắng nóng tại khu vực biển có thể hủy hoại các hệ sinh thái dưới lòng đại dương.Mời các bạn khám phá kho từ vựng về môi trường qua chủ đề mới này.

BÀ SẼ KHÔNG NÓI DỐI GRANDMA WOULDN'T LIE

SAI ĐỊA CHỈ EMAIL WRONG EMAIL ADDRESS

BÍ MẬT CỦA CUỘC HÔN NHÂN HẠNH PHÚC THE SECRET TO A HAPPY MARRIAGE

Gorelal là một nhà điêu khắc nổi tiếng. Tác phẩm điêu khắc của ông trông rất thật. Một hôm ông nằm mơ rằng sau mười lăm ngày, quỷ sứ của Thần Chết sẽ đến để đưa anh ta. Gorelal was a famous sculptor. His sculptures looked real ones. One day he saw a dream that after fifteen days, the demon of Death would come to take him.

The Fox without a Tail

The Rose and the Butterfly