Học tiếng Anh qua truyện song ngữ

BÀ SẼ KHÔNG NÓI DỐI GRANDMA WOULDN'T LIE

SAI ĐỊA CHỈ EMAIL WRONG EMAIL ADDRESS

BÍ MẬT CỦA CUỘC HÔN NHÂN HẠNH PHÚC THE SECRET TO A HAPPY MARRIAGE

Gorelal là một nhà điêu khắc nổi tiếng. Tác phẩm điêu khắc của ông trông rất thật. Một hôm ông nằm mơ rằng sau mười lăm ngày, quỷ sứ của Thần Chết sẽ đến để đưa anh ta. Gorelal was a famous sculptor. His sculptures looked real ones. One day he saw a dream that after fifteen days, the demon of Death would come to take him.

The Fox without a Tail

The Rose and the Butterfly

The Ant and The Grasshopper