Hiệp định CPTPP: Cơ hội và thách thức với doanh nghiệp Việt

vietanhsongngu.com - Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa được ký kết tại Chile là sự kiện nóng nhận được sự quan tâm đông đảo của các doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề. The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership which has just signed in Chile is a "hot" event that has attracted a great deal of attention to enterprises and associations of occupation.

Hiệp định CPTPP: Cơ hội và thách thức với doanh nghiệp Việt

Hiệp định CPTPP: Cơ hội và thách thức với doanh nghiệp Việt

CPTPP agreement: Opportunities and Challenges for Vietnamese enterprises

 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa được ký kết tại Chile là sự kiện nóng nhận được sự quan tâm đông đảo của các doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề.

The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership which has just signed in Chile is a "hot" event that has attracted a great deal of attention to enterprises and associations of occupation.

 

Với sự tham gia của 11 quốc gia xuyên hai bờ Thái Bình Dương với mức độ và phạm vi cam kết sâu rộng dẫn đến môi trường và điều kiện kinh doanh toàn cầu nói chung và ở các quốc gia trong khối CPTPP nói riêng có nhiều thay đổi. Điều này vừa tạo ra cơ hội mới nhưng cũng mang đến nhiều thách thức cho các doanh nghiệp trong nước.

11 countries across the Asia-Pacific coast and the extent and scope of deep commitment lead to changes in the business conditions and environment in the world in general and in the CPTPP countries in particular. This creates not only opportunities but also challenges to domestic enterprises.

 

Theo các chuyên gia, CPTPP được coi là một hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao, không chỉ đề cập tới các lĩnh vực truyền thống như cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa, mở cửa thị trường dịch vụ, sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật liên quan đến thương mại, ... mà còn xử lý những vấn đề mới, phi truyền thống như lao động, môi trường, mua sắm của Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước, ...

According to experts, the CPTPP is considered as a free trade agreement with high standard, not only referring to traditional areas such as tariff reduction for goods, opening service markets, intellectual property, technical barriers related to trade and so on, but also dealing with new and non-traditional issues such as the matters of labor, environment, government procurement, state enterprises, etc.

 

Ngoài ra, hiệp định này đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa cũng như đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp có tính ràng buộc và chặt chẽ.

Moreover, this agreement sets high standards and requirements for the transparency and a coherent binding mechanism of dispute resolution as well.

Source: http://www.trungtamwto.vn/tpp/cptpp-co-hoi-va-thach-thuc-voi-doanh-nghiep-viet

nhận xét: